Til forsiden

Puljemidler kan bruges på demensprojekter

20. december 2010

Regeringen har afsat 50 mio. kr. til projekter, der fremmer ældreplejen i 2010.

Kommuner, selvejende institutioner og andre organisationer kan søge om støtte til projekter inden for tre temaer: "Oplysning og kompetenceudvikling om demens", "Forebyggelse i sundhed og social indsats" samt "Ældres trivsel i hverdagen".

Demensrelaterede projekter kan fx handle om kompetenceudvikling af personale, temaarrangementer for pårørende eller materialer til gavn for demente patienter.

Målgruppen for projekterne skal være ældre borgere, deres pårørende eller ansatte i ældresektoren. Projekter skal tage udgangspunkt i personalets eller brugernes idéer.

Der kan ansøges om puljemidler inden den 31. maj 2010 via Socialministeriet.