Til forsiden

Alzheimer Europe støtter EU's Alzheimer-initiativ

1. december 2010

EU's sundhedsministre opfordrer til at gøre indsatsen for demente til en prioritet i Europa.
eu

I den anledning har organisationen Alzheimer Europe udsendt en pressemeddelelse (her bearbejdet til dansk):

EU's sundhedsministre traf i midten af december nogle vidtrækkende principbeslutninger om, hvordan landene i det europæiske fællesskab bør arbejde for at bekæmpe såkaldte neurodegenerative sygdomme i forbindelse med aldring, herunder især Alzheimers Sygdom. EU's franske formandskab(andet halvår af 2008) har længe ønsket, at Alzheimers Sygdom bliver gjort til en særlig prioritet for EU's indsats, og det ønske bakkes nu op af rådet af EU's sundhedsministre. Rådet opfordrer også medlemsstaterne til at udvikle nationale strategier eller handlingsplaner med henblik på at forbedre livskvaliteten for patienter og deres pårørende.

Desuden opfordrer sundhedsministrene EU-kommissionen til i 2009 at tage initiativer, som vil styrke det europæiske samarbejde inden for en lang række områder. Det gælder forskning, udveksling af "best practice"-metoder til forebyggelse, tidlig diagnosticering, pleje, omsorg, behandling og rehabilitering. Desuden ønsker rådet, at der bliver arbejdet med den etiske dimension af Alzheimers Sygdom og beskyttelsen af patienternes rettigheder.

Rådet anerkender også det arbejde, organisationen Alzheimer Europe og dens medlemmer i EU landene udfører for at sætte fokus på Alzheimers Sygdom (og andre demenssygdomme) og bifalder desuden den store indsats for at forsvare og støtte patienter og deres pårørende.

Jean Georges, administrerende direktør for Alzheimer Europe er tilfreds med EU-initiativet og lykønsker det franske formandskab med at være kommet så vidt: "Der er enighed blandt alle medlemsstaterne og EU-kommissionen om at gøre Alzheimers sygdom og andre former for demens til en europæisk prioritet. Sammen med vores medlemsorganisationer har vi arbejdet aktivt for udviklingen af nationale handlingsplaner og bedre europæisk samarbejde, og vi er virkelig glade for, at Ministerrådet har givet en sådan eftertrykkelig opbakning til vores arbejde. Vi håber, at initiativet vil føre til forbedringer i livskvaliteten hos de 6.1 millioner europæere, der i øjeblikket lever med en form for demens i Den Europæiske Union, såvel som hos deres pårørende og familier. Vi vil give vores fulde støtte til EU-kommissionen med henblik på udvikling af en omfattende strategi til løsning af de medicinske, pleje-relaterede, sociale og etiske spørgsmål, som mennesker med demens og deres pårørende står overfor."

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/lsa/104778.pdf

http://www.alzheimer-europe.org/index.php?content=shnw&shnwid=53ED73D10104