Til forsiden

Nyheder om demens

Her kan du læse nyt fra demensområdet.

Du kan også vælge udelukkende at se de seneste internationale forskningsnyheder.

Søg i nyheder om demens


plejer_seniormand_glade1200x500.jpg
Kan brug af høreapparat mindske risiko for demens?

Nedsat hørelse er en risikofaktor for senere udvikling af kognitiv svækkelse og demens, men risikoen kan formentlig mindskes, hvis man anvender høreapparat. Tre befolkningsundersøgelser har set på sammenhængen mellem af brug af høreapparat og det kognitive funktionsniveau hos ældre.

3. december 2020

covid-v02.gif
Demens øger risiko for at dø med COVID-19

Demens har i flere studier vist sig at være knyttet til øget risiko for at dø med COVID-19. Det er der flere mulige forklaringer på. Der er endvidere rapporter om, at patienter med demens udviser et lidt anderledes symptombillede end det klassiske med feber, åndenød og hoste.

30. november 2020

20151021TB_NVD_Plejehjem80_lowres.jpg
Anden bølge af COVID-19 rammer plejehjemmene

Antallet af danske plejehjemsbeboere, der tester positiv for COVID-19, er steget fra højst ét tilfælde per uge i august til mere end 80 tilfælde i sidste uge (uge 47). I samme periode er antallet af dødsfald blandt bekræftede tilfælde steget fra 0 til 1 dødsfald per uge til 10 dødsfald i sidste uge.

26. november 2020

Ældre-par1200.jpg
Fald kan være forvarsel om Alzheimers sygdom

Faldepisoder hos raske ældre uden tegn på kognitiv svækkelse kan udgøre et tidligt tegn på, at en demenssygdom er under opsejling. Faldepisoder er knyttet til biologiske markører for begyndende Alzheimers sygdom i form af ophobning af særlige proteinfragmenter i hjernen, forstyrrelser i hjernecellernes indbyrdes netværk og skrumpning af hjernevæv.

18. november 2020

DAISY
En forståelsesramme for måling af trivsel med demens

En europæisk arbejdsgruppe har gennemgået forskningen vedrørende måling af trivsel blandt personer med demens ved hjælp af selvrapporteringsinstrumenter. På baggrund heraf præsenterer de en forståelsesramme baseret på en ressource-/styrkebaseret tilgang, der kan anvendes fremover ved måling for trivsel ved demens.

13. november 2020

ABC-udf-adf-1200.jpg
Nyt e-learningskursus om udfordrende adfærd

Nu er der mulighed for ny viden om udfordrende adfærd hos mennesker med demens. 'ABC Demens - udfordrende adfærd' er en overbygning til 'ABC Demens – pleje og omsorg', og målgruppen er social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, ergoterapeuter, pædagoger og fysioterapeuter, der arbejder med mennesker med demens.

5. november 2020

Senest opdateret: 04. juli 2019