Til forsiden

Nyheder om demens

Her kan du læse nyt fra demensområdet.

Du kan også vælge udelukkende at se de seneste internationale forskningsnyheder.

Søg i nyheder om demens


senior_mand_motionscenter_1200px.jpg
WHO-anbefalinger om nedsættelse af risiko for demens

En sundhedsfaglig ekspertgruppe nedsat af WHO har gransket den foreliggende evidens vedrørende nedsættelse af risikoen for kognitiv svækkelse og demens. Nu foreligger resultatet af eksperternes anstrengelser i form af en rapport med retningslinjer for forebyggelsesindsatsen.

22. maj 2019

20160126TB_NVD_Genre30-1200x800.jpg
Store forskelle i kvaliteten af demensudredning på tværs af regioner

Patienter diagnosticeret med demens har ikke haft lige adgang til at blive undersøgt på en klinik med særlig erfaring med demensudredning, ligesom der er stor forskel på, om patienten får en specifik demensdiagnose, alt efter hvor i landet, man bor. Det viser nye tal fra Nationalt Videnscenter for Demens, som publiceres i tidsskriftet Journal of Alzheimer’s Disease. 

21. maj 2019

Kvalitet af demensudredning varierer på tværs af regioner

Et landsdækkende dansk registerstudie finder væsentlige regionale forskelle i udredning og diagnosticering af demens hos ældre i hospitalssektoren. I Region Syddanmark har 3,6% af ældrebefolkningen en demensdiagnose, hvilket er signifikant flere end landsgennemsnittet på 3%. Region Syddanmark udmærker sig yderligere ved at ni ud af ti ældre med demens er diagnosticeret af en specialist i demens, hvilket kun gælder for tre ud af fire ældre med demens på landsplan.

21. maj 2019

salen_mindre.jpg
Ph.d.-forsvar om forbrug af psykofarmaka til ældre med demens

Læge Ane Nørgaard Christensen har undersøgt forbruget af antipsykotika og andre typer psykofarmaka til ældre med demens. Hun forsvarer sin ph.d.-afhandling: “Use of Psychotropic Drugs in Patients with Dementia: A Nationwide Pharmacoepidemiologic Study" onsdag den 12. juni. Alle er velkomne. 

6. maj 2019

Sygehus_skilt_1200px.jpg
Enestuer forebygger at indlagte patienter udvikler delir

Når ældre patienter får en stue for sig selv fremfor at ligge på en flersengsstue, halveres deres risiko for at blive ramt af den farlige tilstand delir. Det viser et studie fra Århus Universitetshospital publiceret i tidsskriftet Aging Clinical and Experimental Research.

29. april 2019

plejer_og_senior_mand1200px.jpg
Ny handleplan skal bidrage til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen

Regeringen og Dansk Folkeparti har afsat 60 millioner kroner i perioden 2019-2022 til en handlingsplan med fokus på udadreagerende adfærd i ældreplejen. Det skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

15. april 2019

Senest opdateret: 31. oktober 2018