Til forsiden

Netværk for kommunale demensambassadører styrker deling af viden og erfaringer på tværs

Hvert år inviterer Nationalt Videnscenter for Demens en repræsentant fra alle landets 98 kommuner til et netværksmøde i demensfaglighedens tegn. 

Nationalt Videnscenter for Demens formidler viden om demens, og det sker blandt andet via en række landsdækkende netværk. Således inviteres hvert år en repræsentant fra alle landets 98 kommuner til et netværksmøde i demensfaglighedens tegn:  

”Vi tror på, at samarbejde og erfaringsudveksling er vigtigt for at sikre udvikling og dynamik i demensindsatsen i Danmark,” fortæller Karen Tannebæk, som er uddannelsesleder i Nationalt Videnscenter for Demens.

Netværket blev etableret i 2010. Alle kommuner blev dengang opfordret til at udpege en demensambassadør og formålet var at skabe et nationalt forum og et bindeled mellem kommunerne og Nationalt Videnscenter for Demens. Og netværket har siden gjort det muligt at bringe vigtig viden fra videnscentret og ud til kommunerne – og omvendt at opdatere Nationalt Videnscenter for Demens om vigtige, kommunale erfaringer og viden.

Jytte Rønn, demenskoordinator i Lemvig Kommune bruger netværket til at få ny viden og få en pejling på om kommunens indsatser går i den rigtige retning:

“Det er godt at mødes med nogen, der har de samme interesser, som jeg har. Det giver mig nye idéer, og jeg bliver bekræftet i, at det vi gør, er godt nok.”

På tværs af kommunegrænser

”Vi vil gerne samle kræfterne i Danmark og bane vejen for en udveksling af viden og idéer”, forklarer Karen Tannebæk: ”Der er mange spændende tiltag
i kommunerne, og vi står stærkere, hvis vi er i stand til at benytte hinandens erfaringer”.

Og netop for at få et indblik i, hvad der foregår rundt om i landet, indsamler videnscentret hvert år viden fra alle kommunerne om, hvad de er optaget af og hvilke initiativer og projekter, de har planlagt i deres kommune. Den viden bliver samlet og sendt ud til alle netværkets deltagere.

Susan Kaagh, demenskoordinator i Odder Kommune giver udtryk for, at samarbejdet på tværs af kommunegrænser styrkes i disse år:

”Vi går i retning af at arbejde mere og mere sammen med andre kommuner, så det er vigtigt for os at få indblik i, hvad der sker i resten af landet,” fortæller Susan Kaagh.

Når idéer spredes som ringe i vandet Netværksmødet afsluttes altid med, at alle i netværket har mulighed for at dele nyheder eller drøfte et specifikt emne. Til netværksmødet i 2019 var der særligt ét indlæg, som inspirerede flere.

”Der var stor interesse, da Vardes repræsentant, demenskonsulent Betty Nielsen fortalte, at de havde succes med at etablere en åben, anonym rådgivning med fokus på juridiske og økonomiske aspekter i forbindelse med demens. Det resulterede i en masse spørgsmål til Varde: ’Er det gratis?’, 'Hvor mange har benyttet sig af tilbuddet?’, ’Hvornår kan borgerne få den rådgivning?’ Jeg fik indtryk af, at flere kommuner fandt det relevant at etablere samme form for rådgivning og nu blev inspireret til at gå i gang. Det glæder mig, for jeg tror, at historien fra Varde viser, hvordan netværket kan bidrage til at styrke kvaliteten og samarbejdet i demensindsatsen på tværs af landet,” afslutter Karen Tannebæk.

Senest opdateret: 13. maj 2019