Til forsiden

DaneDem - Psykosocialt Forskningsnetværk

Musikterapi, reminiscens, rehabilitering og kognitiv stimulationsterapi. Det er alt sammen emner inden for det ikke-medicinske område, som det psykosociale forskningsnetværk DaneDem beskæftiger sig med. 

Musikterapi, reminiscens, rehabilitering og kognitiv stimulationsterapi. Det er alt sammen emner inden for det ikke-medicinske område, som det psykosociale forskningsnetværk DaneDem beskæftiger sig med. 

Den psykosociale indsats er en fællesbetegnelse for de mange forskellige metoder, der lægger vægt på psykologiske og sociale faktorer, som støtter mennesker med demens og deres pårørende. Det vil sige metoder, der styrker mestring af livet med demens, bidrager til livskvalitet og til at opretholde et aktivt liv med demens.

Når forskningsnetværket mødes, handler det både om at samarbejde, idéudvikle og dele erfaringer og de gode resultater fra forskningen.

”Netværket er vigtigt, fordi vi sætter fokus på metodeudvikling og forskning inden for et område, som før i tiden ikke har fået særlig meget opmærksomhed i forskningskredse,” fortæller neuropsykolog Laila Øksnebjerg, som er medstifter af netværket. Hun fortsætter:

”Selvom vi alle sammen forsker i forskellige områder, er der mange emner, der går på tværs af vores arbejde. Vi er for eksempel alle i berøring med forskningsmetode, effektmåling og etik.”

Det psykosociale forskningsnetværk består af ca. 25 personer. Netværket mødes to gange årligt, og internt i netværket glæder man sig over, at det psykosociale område inden for demensforskning stadig får mere og mere opmærksomhed.

Senest opdateret: 13. maj 2019