Til forsiden

Nationale netværk om demens

Nationalt Videnscenter for Demens faciliterer flere landsdækkende netværk på tværs af kommuner, regioner og faggrupper. Målet er at styrke mulighederne for erfaringsudveksling og at sikre formidling af ny viden samt en mere ensartet kvalitet i tilbuddene til mennesker med demens. 

Herunder ses vores forskellige netværk, der mødes med jævne mellemrum.  

Netværk for kommunale demensambassadører

Netværket for kommunale demensambassadører har eksisteret siden 2010, og alle 98 kommuner har udpeget én ”ambassadør” på demensområdet, typisk en demenskoordinator eller -konsulent. Netværket udgør et forum for faglig inspiration og sparring på tværs af landet. Der afholdes et årligt netværksmøde, og hver anden måned udsendes et nyhedsbrev særligt til netværkets medlemmer med inspiration og adgang til nyheder.

Netværk for demensudredningsenheder

De i alt 30 demensudredningsenheder i landets fem regioner har siden 2008 været organiseret i et fagligt netværk, der omfatter læger, sygeplejersker, neuropsykologer og andre interesserede fra det tværfaglige personale. Netværket for demensudredningsenheder udgør et forum for faglig inspiration og sparring på tværs af regioner, specialer og afdelinger. Der arbejdes bl.a. på at opnå en mere ensartet kvalitet i udredning og behandling. Der afholdes et årligt netværksmøde med ca. 150 deltagere.

ADEX-alliancen

I forlængelse af et fælles forskningsprojekt om fysisk træning til patienter med Alzheimers sygdom (ADEX) har syv forskningsaktive demensudredningsenheder etableret dette netværk – den såkaldte ADEX-alliance. Det drejer sig om Demensklinikken Svendborg Sygehus, Demensklinikken Århus Universitetshospital, Ambulatorium for Demens Aalborg Universitetshospital, Regionalt Videnscenter for Demens Roskilde Sygehus, Hukommelsesklinikken Slagelse Sygehus, Demensklinikken Odense Universitetshospital, Hukommelsesklinikken Rigshospitalet Blegdamsvej og Glostrup. 

Formålet med alliancen er 1) harmonisering af anvendelsen af diagnosekriterier, screeningtest og vurderingsinstrumenter/skalaer med henblik på at understøtte en ensartet kvalitet i udredning og behandling af demens, 2) træning af personale i anvendelsen af test/skalaer og 3) samarbejde om større landsdækkende forskningsprojekter, herunder deltagelse i lægemiddelforsøg.

Siden netværkets etablering har yderligere to demensenheder, Hukommelsesklinikken Herlev og Hukommelsesklinikken Vordingborg, tilsluttet sig.

Læs mere om ADEX-alliancen

Netværk for forskere inden for psykosocial indsats

På europæisk plan har der i flere år været et forskningsnetværk for psykosocial forskning på demensområdet Interdem. Nationalt Videnscenter for Demens har i 2015 organiseret et dansk netværk for forskning i psykosocial indsats, fx metoder til pleje og omsorg og kognitiv rehabilitering, med henblik på at fremme erfaringsudveksling og muligheder for samarbejde om projekter.

Netværk for undervisere ved sundhedsfaglige grunduddannelser

Dette netværk afholdt i april 2016 det indledende møde og forventes at komme til at bestå af repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner, der uddanner sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Formålet er at skabe kontakt mellem undervisere inden for demensområdet og lette adgangen til ekspertviden og nyheder med henblik på at fremme evidens-baseret undervisning om demens.

Senest opdateret: 24. maj 2016