Til forsiden

Nationale netværk om demens

Nationalt Videnscenter for Demens faciliterer flere landsdækkende netværk på tværs af kommuner, regioner og faggrupper. Målet er at styrke mulighederne for erfaringsudveksling og at sikre formidling af ny viden samt en mere ensartet kvalitet i tilbuddene til mennesker med demens. 
Netværk_vignet_1200x800.png

Herunder ses vores forskellige landsdækkende netværk, der mødes med jævne mellemrum.  

Netværk for kommunale demensambassadører

Netværket for kommunale demensambassadører har eksisteret siden 2010, og alle 98 kommuner har udpeget én ”ambassadør” på demensområdet, typisk en demenskoordinator eller -konsulent. Netværket udgør et forum for faglig inspiration og sparring på tværs af landet. Der afholdes et årligt netværksmøde, og hver anden måned udsendes et nyhedsbrev særligt til netværkets medlemmer med inspiration og adgang til nyheder.

Læs mere: Hvad siger medlemmerne om netværk for kommunale demensambassadører? 

Netværk for demensudredningsenheder

De i alt 30 demensudredningsenheder i landets fem regioner har siden 2008 været organiseret i et fagligt netværk, der omfatter læger, sygeplejersker, neuropsykologer og andre interesserede fra det tværfaglige personale. Netværket for demensudredningsenheder udgør et forum for faglig inspiration og sparring på tværs af regioner, specialer og afdelinger. Der arbejdes bl.a. på at opnå en mere ensartet kvalitet i udredning og behandling. Der afholdes et årligt netværksmøde med ca. 150 deltagere.

Program for Netværksmødet for demensudredningsenheder den 9. oktober 2019.

Download præsentationer fra netværksmødet den 9. oktober 2019 her:

Status fra Region Sjælland
Status for organisering og behandling i RegionH
Region Syddanmark
Organisering af demensudredning i Region Midt
Organisering af regional demensudredning i Region Nordjylland
Case AMT
Case JE
Sammenhæng mellem depression og demens
Rehabilitering ved demens
Palliation - Inddragelse, samarbejde og omsorg for pårørende

Vi modtager gerne ønsker og ideer til emner for fremtidige netværksmøder. Skriv til os på mail: vide@regionh.dk

ADEX-alliancen

I forlængelse af et fælles forskningsprojekt om fysisk træning til patienter med Alzheimers sygdom (ADEX) etablerede syv forskningsaktive demensudredningsenheder dette netværk – den såkaldte ADEX-alliance. Det drejer sig om Demensklinikken Svendborg Sygehus, Demensklinikken Århus Universitetshospital, Ambulatorium for Demens Aalborg Universitetshospital, Regionalt Videnscenter for Demens Roskilde Sygehus, Hukommelsesklinikken Slagelse Sygehus, Demensklinikken Odense Universitetshospital, Hukommelsesklinikken Rigshospitalet Blegdamsvej og Glostrup. 

Formålet med alliancen er 1) harmonisering af anvendelsen af diagnosekriterier, screeningtest og vurderingsinstrumenter/skalaer med henblik på at understøtte en ensartet kvalitet i udredning og behandling af demens, 2) træning af personale i anvendelsen af test/skalaer og 3) samarbejde om større landsdækkende forskningsprojekter, herunder deltagelse i lægemiddelforsøg.

Siden netværkets etablering er flere af centrene kommet med i Trial Nation Denmark’s demenscenter, som har til formål af fremme tilbud om lægemiddelforsøg til danske patienter med demenssygdomme.

Læs mere om ADEX-alliancen
Læs mere om Trial Nation

DaneDem - netværk for forskere inden for psykosocial indsats

På europæisk plan har der i flere år været et forskningsnetværk for psykosocial forskning på demensområdet Interdem. Nationalt Videnscenter for Demens har i 2015 organiseret et dansk netværk for forskning i psykosocial indsats, fx metoder til pleje og omsorg og kognitiv rehabilitering, med henblik på at fremme erfaringsudveksling og muligheder for samarbejde om projekter. Læs om det danske netværk DaneDem her: 

DaneDem - Psykosocialt forskningsnetværk

Senest opdateret: 20. maj 2020