Til forsiden

Demens og kreativitet - når ordene forsvinder

På temadagen får du indblik i den nyeste forsk­ning i kreative udtryksformer med terapeutiske eller rekreative formål.
200827_kreativitet.png
  • Dato: 26. august 2021
  • Sted: Scandic Aarhus City, Østergade 10, 8000 Aarhus
  • Pris: 1.495 kr
  • Tid: 10.00-16.00
  • Deltagere: Max 60 personer
  • Tilmeldingsfrist: 21. juli 2021 Tilmeld

Forskning har vist, at kreative og kunstneriske aktiviteter og behandlingstilbud kan være gavnlige for menne­sker med demens. Med tiden mister mange de gængse måder at udtrykke sig på, men hvis personens intakte evner og ressourcer, fx forestillingsevne, fantasi, spontanitet, følelser og kreativitet bringes i spil, opstår nye muligheder for kommunikation, forbedret selvværd og forstærkede sociale relationer.  

På temadagen får du indblik i den nyeste forsk­ning i kreative udtryksformer med terapeutiske eller rekreative formål. Du præsenteres for forskellige kreative udtryksformer, der i praksis kan hjælpe personer med demens til livskvalitet og nye måder at udtrykke sig på. Der er fokus på læsegrupper, kunstgrupper, kreativ aftenskole, reminiscensteater og musikterapi, samt hvordan  disse tilbud kan organiseres i et demensvenligt samfund. 

Tilmelding kan ske fra den 20/10 2020. Hold øje her på siden.

Målgruppe

Demenskoordinatorer, ergoterapeuter, pædagoger, psyko­loger og fagprofessionelle, der arbejder med akti­viteter i dagcentre, frivilligcentre, aktivitets- og rådgivnings­centre.

Program

Se og download kursusbeskrivelse for "Demens og kreativitet - når ordene forsvinder".
​Se og download program for "Demens og kreativitet - når ordene forsvinder".

Undervisere

Gitte-Rasmussen_95x143.png

Gitte Rasmussen er professor i social interaktion og leder af Center for Forskning i Social Praksis og Kognition ved Humanistisk Fakultet på Syddansk Universitet (SDU). Gitte Rasmussen har i 15 år forsket i, hvordan mennesker med kognitive og kommunikative vanskeligheder omgås i mødet med andre. I forskningsprojektet ’Demens: Evner og Muligheder’ er fokus især på praksis for, hvordan en fælles forståelse søges opnået. I de seneste år har hun især interesseret sig for, om og hvordan kreativitet spiller en rolle i mødet. Gitte Rasmussen underviser i ’Interaktion, der involverer demens’ på SDU, hun er tilknyttet det tværdisciplinære og tværfakultære forskningsinitiativ ’Livet med Demens’ på SDU og er tilknyttet projektet ’Dementia in Cultural Mediation’ (DCUM) ved Odense Biblioteker og Borgerservice, Odense Kommune.


Birgit-Petersen_95x143.png

Birgit Pedersen er cand.mag i Kunsthistorie og Film- og Tv-kundskab på Aarhus Universitet samt diplomuddannelse i ledelse, MBA. Hun er formidlingsinspektør på kunstmuseet ARoS i Aarhus, hvor hun udvikler projekter og forløb for unge og voksne med kunstformidling som omdrejningspunkt. Birgit Pedersen har gennem årene arbejdet med kunst og visuel kommunikation på flere niveauer og har bred erfaring i at bringe kunst i spil i relation til mange målgrupper. De sidste par år har fokus særligt været på kunstens indvirkning på det mentale helbred.


Janni-Lund-Hansen_95x143.png

Janni Lund Hansen er uddannet antropolog med speciale i pårørende til personer med demens’ moralske og etiske dilemmaer. Hun er ansat i Alzheimerforeningen, hvor hun varetager den daglige ledelse og udvikling af Demensfællesskabet Østjylland.
 


Mette-Østmann_95x143.png

Mette Østman er uddannet socialpædagog (1986) og har siden 2005 været selvstændig med hovedfokus på filtning og kunsthåndværk samt undervisning og formidling. Siden 2012 har hun samarbejdet med Demensfællesskabet Kallerupvej om undervisning og projekter for yngre mennesker med demens. Hun har i to år arbejdet for at etablere et aftenskoletilbud, som giver mennesker med demens reelle deltagelsesmuligheder. Fra 2020 bliver ideen videreført i AOF.

 

Anne-Kristiansen_95x143.png

Anne Kristiansen er uddannet fysioterapeut (1992) og har bl.a. undervist i neurologi, rehabilitering, demens og aktiviteter på SOSU-uddannelserne. Hun har siden 2016 været ansat som aktivitets- og frivilligkoordinator i Guldborgsund Kommune. Anne Kristiansen er også instruktør og produktionsleder på Sprøjtehusteatret i Nykøbing F., hvor hun siden 2017 har arbejdet med erindringsteater og samskabelse med bl.a. frivillige og plejepersonale. Hun er desuden konsulent for Dansk Amatør Teater og Scenekunst (DATS) om erindringsteater og underviser nye instruktører i erindringsdans for Alzheimerforeningen.


Hugo-Jensen_95x143.png

Hugo Jensen er cand.mag. i musikterapi fra Aalborg Universitet, har en pædagogisk diplomuddannelse i psykologi fra Københavns Professionshøjskole og er desuden uddannet kirkeorganist. Hugo Jensen har bred erfaring med musikterapi for både yngre og ældre mennesker med demens. Han er ansat i Center for demens på Nørrebro og på Diakonissestiftelsens hospice på Frederiksberg. Derudover er han tilknyttet Simeon-Sankt Johannes sogn til sangeftermiddage og demensvenlige gudstjenester.


Lærke_Egefjord_95x142.jpg

Lærke Egefjord er uddannet læge på Århus Universitet i 2009 og er desuden billedkunstner. Siden 2011 har hun haft selvstændig virksomhed med foredrag om demens, den kreative hjerne og kreativitetens sundhedsmæssige betydning. Hun har erfaring inden for hjerneforskning med særlig interesse for demensområdet. Hun har desuden praksis erfaring med kulturens og kreativitetens sundhedsmæssige aspekter, idet hun underviser demensramte borgere i Aarhus Kommune i, hvordan kunstens og kreativitetens gavnlige aspekter kan integreres i en helbredsmæssig sammenhæng og gøres mulig i et hverdagsliv med sygdom. Senest (i 2020) har hun udviklet og er underviser på et on-linekursus ’Kreativitet & mindfulness for pårørende til demensramte’.

 

Senest opdateret: 24. oktober 2020