Til forsiden

Smerter og delir ved demens

På dette kursus får du viden om smerter og delir samt hvordan man kan observere og handle på ændringer i helbred, adfærd og trivsel hos mennesker med demens.
201103_smerter og delir.png
  • Dato: 3. november 2020
  • Sted: Odeon, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense
  • Type: To dages kursus
  • Pris: 2.995 kr
  • Tid: Dag 1, 3. november 2020: kl. 9.30-16.00. Dag 2, 4. november 2020: kl. 9.00-15.30
  • Deltagere: Max 30 personer
  • Tilmeldingsfrist: 28. september 2020 Tilmeld

Personer med demens, der oplever fysiske smerter eller har symptomer på delir, har ofte svært ved at sætte ord på, hvad der er galt. Derfor er det vigtigt, at fagpersoner har kompetencer til at observere og handle på ændringer i helbred, adfærd og trivsel.

På kurset får du viden om de særlige vilkår, der gør sig gældende, når man skal observere og behandle borgere med demens, som har smerter. Der er fokus på, hvorfor og hvordan man skal strukturere smerteregistrering, hvordan man kan afhjælpe smerter med nonfarmakologiske tiltag, og hvad man som sundhedsfaglig skal være opmærksom på hos borgere med demens, når smerter behandles med medicin. 

Med udgangspunkt i eksisterende viden på området gennemgås risikofaktorer, udløsende årsager samt pleje og behandling af borgere med delir og demens. Du bliver præsenteret for begreberne primær og sekundær delir profylakse, herunder implementering af systematisk screening for symptomer på delir.

På kurset vil der være mulighed for at reflektere over egen praksis og udveksle erfaringer med fagprofessionelle fra hele landet. 

Målgruppe

Sygeplejersker, demenskonsulenter og assistenter, der er ansat i kommunerne.

Program

Se og download kursusbeskrivelse for "Smerter og delir ved demens".

Se og download program for "Smerter og delir ved demens".

Undervisere

Anne-Wind-Mathiesen_95x143.png

Anne Wind Mathiesen er en erfaren sygeplejerske, som siden 2016 har været en del af akutteamet på Esbjerg sygehus. Hun har særlig viden og erfaring på akutområdet og i forhold til den ældre medicinske patient.

 


Peter R

Peter Roos er speciallæge i neurologi og afsluttede i 2018 en Ph.d. om frontotemporal demens. Han er ansat som afdelingslæge i Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet og har omfattende erfaring i at arbejde med mennesker med demens og deres pårørende.

 


tove

Tove Buk er uddannet sygeplejerske i 1987 og har været uddannelseskonsulent ved Nationalt Videnscenter for Demens siden 2014. Hun har arbejdet med patienter med demens i over 20 år, været leder for demensafdeling i 9 år, demenskonsulent i 13 år og undervist i demens i 12 år. Tove Buk blev desuden Merkonom i Personaleudvikling i 2000 og uddannet voksenunderviser i 2012.


Elsebeth_Glipstrup_95px.jpg

Elsebeth Glipstrup er uddannet sygeplejerske, Master i pædagogisk udviklingsarbejde og uddannelseskonsulent ved nationalt videnscenter for demens. Har som underviser særlige interesseområder indenfor formidling, kommunikation, organisationsudvikling, demens og organisk delir. Har igennem mange år arbejdet med ældre indlagt på sygehus. Elsebeth Glipstrup har været involveret i flere danske forskningsprojekter om delir, forekomst, profylakse og behandling.

Senest opdateret: 03. marts 2020