Til forsiden

AFLYST - Forskningskonference om familier, gener og etik

OBS: Kurset er desværre aflyst pga Covid-19-situationen. På årets forskningskonference er der fokus på arvelige neurodegenerative sygdomme under overskriften familier, gener og etik.
201127_forskningskonf.png
  • Dato: 27. november 2020
  • Sted: Rigshospitalet, Auditorie 1, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
  • Tid: 10:00-16:00
  • Pris: 995 kr
  • Deltagere: Max 300
  • Tilmeldingsfrist: 13. november 2020 Tilmeld

Nationalt Videnscenter for Demens arrangerer hvert år en konference om ny, dansk og international forskning med fokus på forskellige temaer inden for demensområdet.

I 2020 er temaet: ”Arvelige neurodegenerative sygdomme – familier, gener og etik”. Fokus vil være på nogle af de demenssygdomme, der har en arvelig komponent og vil bl.a. inddrage aspekter som sygdomsmekanismer, symptomer, og hvordan genetisk rådgivning af personer med mulig risiko kan håndteres.
 
På forskningskonferencen vil både danske og internatio­nale forskere gennemgå forskningsrelaterede nyheder på området, men der vil også være praksisnære oplæg om fx håndtering af de etiske aspekter i relation til neurogenetik. 

Konferencen består af både danske og internationale oversigtsforedrag og præsentationer af udvalgte forsk­ningsprojekter. Oplæggene kan være på både dansk og engelsk.

Der vil være mulighed for posterpræsentation på konferencen. Hold øje med deadlines for indsendelse af abstract samt program her på siden.

Målgruppe

Fagpersoner, der har erfaring med eller interesse for forsk­ning. Det kan være ph.d.-studerende, læger, psykologer, basal­videnskabelige forskere m.fl.

Dele af programmet og debatten foregår på engelsk.

Program

Se og download beskrivelse af "Forskningskonferencen: Arvelige neurodegenerative sygdomme".

Mødeleder

Jørgen Erik Nielsen, professor, overlæge, Hukommelses­klinikken, Nationalt Videns­center for Demens, Rigshospitalet.

Senest opdateret: 06. juli 2020