Til forsiden

Åndelig og eksistentiel omsorg - mennesket med demens i plejebolig

På dette kursus er der fokus på de eksistentielle og åndelige behov, som mennesker med demens har, selvom deres kognitive evner kan være reducerede på grund af demenssygdommen.
201117_åndelig og eksisten omsorg.png
  • Dato: 17. november 2020
  • Sted: DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V
  • Pris: 1.495 kr
  • Tid: 10.00-16.00
  • Deltagere: Max 60 personer
  • Tilmeldingsfrist: 12. oktober 2020 Tilmeld

Mennesker med demens, som bor i plejebolig, har brug for at blive mødt i deres eksistentielle og åndelige behov på samme måde som andre mennesker. Mange ved, at pleje­boligen bliver ‘den sidste bolig’, hvilket rejser tanker om liv og død. Hos nogle melder spørgsmålet sig, om mennesker med demens overhovedet har et åndeligt og eksistentielt behov, når deres kognitive evner er reducerede i moderat til svær grad? Religiøsitet og eksistentielle spørgsmål er ofte tabubelagt og ‘et personligt anliggende’.

Temadagen sætter fokus på den professionelles rolle og hvordan, fagpersoner kan handle etisk korrekt med respekt for det enkelte menneskes selvbestemmelse. Du får indsigt i, hvad åndelig og eksistentiel omsorg er, og eksempler på forskellige metoder til at opfylde de ånde­lige og eksistentielle behov for beboere med demens på plejehjem.

Målgruppe

Sosuhjælpere og -assistenter, sygeplejersker, musikpædagoger og musikterapeuter, demens­konsulenter, præster, kirkemusikere og andre, som møder mennesket med demens i plejebolig.

Program

Se og download kursusbeskrivelse for "Åndelig og eksistentiel omsorg".
Se og download program for "Åndelig og eksistentiel omsorg".

Undervisere

Susanne_Bollerup_Overgaard_95px.png

Susanne Bollerup Overgaard er autoriseret psykolog og specialist i gerontopsykologi. Hun har fra ansættelser på ældreområdet i kommuner og regionspsykiatri bred viden og erfaring med den sidste del af livet. Er optaget at eksistentielle behov hos mennesker med demens, deres pårørende og de mennesker, der yder omsorg for dem. Susanne Bollerup Overgaard er deltidsansat i Horsens Kommunes Demensteam og på Aarhus Universitet og driver endvidere en mindre psykologpraksis.


hanne_mette_ridder_95x143.png

Hanne Mette Ochsner Ridder er professor, ph.d., i musikterapi ved Institut for Kommunikation og Psykologi og leder af det internationale forskerprogram i musikterapi ved Aalborg Universitet. Hendes forskning drejer sig især om effekten og anvendelsen af musikterapi i demensomsorgen og en psykosocial forståelse af demens.


Jeppe-Nissen_95x143.png

Jeppe C. Nissen har i de sidste 12 år fungeret som præst i plejesektoren og har gennem egne erfaringer og studier specialiseret sig i åndelig og eksistentiel omsorg for mennesker med demens og døende. Med særligt fokus på menneskesynet forsøger Jeppe C. Nissen at pege på mulighederne for at møde medmennesket i ligeværd netop i erfaringen af tab og eksistentiel krise.


Naveed-Baigh_95x143.png

Naveed Baig er hospitalsimam og koordinator for Etnisk Ressourceteam i Region Hovedstaden. Han har undervist personale og studerende på sygehuse og sundhedsinstitutioner i en årrække. Han er desuden deltidsansat lektor på Det Teologiske Fakultet i Oslo. Naveed Baig er optaget af sjælesorg/åndelig omsorg og mødet mellem sundhedsvæsenet og etniske minoritetspatienter.


Anne-Mette-Riis_95x143.png

Anne-Mette Riis er kursus- og foredragsholder og fhv. lektor ved Musikkonservatoriet. I 2010 påbegyndte hun et pilotprojekt med midler fra Roskilde Stift til udvikling af gudstjenester og andagter på plejehjem. ”Salmer i nærvær - andagter med mennesker ramt af demens" har siden været en del af hendes musikalske formidlingsarbejde.

 

  

Senest opdateret: 10. januar 2020