Til forsiden

Måltider er mere end mad

På denne temadag kan du høre, hvordan man igangsætter kon­krete aktiviteter i forbindelse med madlavning og måltider for mennesker med demens, der kommer i dagtilbud eller bor i et botilbud. 
201028_måltidermere end mad.png
  • Dato: 28. oktober 2020
  • Sted: Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  • Pris: 1.495 kr
  • Tid: 10.00-16.00
  • Deltagere: Max 60 personer
  • Tilmeldingsfrist: 19. oktober 2020 Tilmeld

OBS: Tilmeldingsfristen er forlænget, så skulle du være interesseret i at deltage på kurset, er det fortsat muligt. Myndighedernes krav om plads er naturligvis opfyldt. 

Kontakt kursus- og konferencesekretær jette.gotlieb.iversen@regionh.dk for tilmelding.


Der er mange fortællinger og stor identitetsfølelse knyt­tet til det at lave mad og til de personer, vi har spist sammen med gennem livet. Disse fortællinger forsvinder gradvist, når man har en demenssygdom. 

Temadagen har fokus på, hvordan man igangsætter kon­krete aktiviteter i forbindelse med madlavning og måltider for mennesker med demens, der kommer i dagtilbud eller bor i et botilbud. Madlavning er en måde at fastholde livshistorie, identitet og de roller, som man har haft i hverdagslivet. Du får ideer til, hvordan man kan støtte perso­nen med demens til fortsat at deltage aktivt i madlav­ning, og hvordan man kan lave en madlavningsanalyse, så madlavning bliver en god oplevelse.

Det kan også være en udfordring af få det rigtige – og nok – at spise, når man har en demenssygdom. De fysiske og sociale rammer for måltidet har stor betydning for appetitten og lysten til at spise, og temadagen har derfor også fokus på, hvordan måltidet kan blive en stjernestund.

Målgruppe

Medarbejdere på botilbud eller dagtilbud for borgere med demens, demensvejledere, demenskonsulenter, sygeplejersker, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter.

Program

Se og download kursusbeskrivelse for "Måltider er mere end mad".
Se og download program for "Måltider er mere end mad".

Undervisere

Mette-K-F-Iversen_95x143.png

Mette K. F. Iversen har undervist på VIA University College siden 2012. Hun har gennem alle årene haft fokus på ældre og koblingen mellem forskning og hverdagspraksis. Hun har deltaget i et udviklingsprojekt om madlavning og mennesker med demens, som hun sammen med en kollega præsenterede på Alzheimer Europe Conference i 2016. Aktuelt deltager hun i et forskningsprojekt om ældre og genindlæggelser.


Hanne Lindberg_95x143.png

Hanne Lindberg Nejsum er lektor på ergoterapeutuddannelsen og har tidligere 16 års erfaring som ergoterapeut både i plejeboliger og i borgers eget hjem. Hun har i samarbejde med ”Sundhed og ernæring” gennemført et udviklingsprojekt med det formål at involvere mennesker med demens i madlavning. På baggrund af observationer og interview af mennesker med demens og deres pårørende, resulterede dette i bogen ”Demens og Madlavning”.


Gitte-Breum_95x143.png

Gitte Breum er chef for Mad og Frivillighed i Odense Kommune og ansvarlig for Maden, Måltidet og Ernæring bl.a. på ældreområdet. Odense kommune har bl.a. udviklet "Måltidshåndbogen" om stort og småt, der knytter sig til mad, måltider, ernæring, økonomi i madkasserne og hygiejneregler, samt forskellige værktøjer.

 


Lise-Justesen_95x143.png

Lise Justesen er lektor, ph.d. på Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser ved Københavns Professionshøjskole. Hun har en kandidatgrad i fødevarevidenskab fra Det Kongelige Veterinær og Landbohøjskole samt en ph.d. fra Aalborg Universitet. Lise Justesen forsker i institutionelle måltider og værtskaber i relation til patienter og ældre borger. I hendes igangværende post.doc.-projekt arbejder hun med beboere i plejeboliger og inddragelse i måltider gennem værtskaber.


Tine-Rolapp_95x143.png

Tine Rolapp er cand.mag. i Idéhistorie og Erhvervsøkonomi fra Aarhus Universitet. Hun har siden 2016 været ansat som projektmedarbejder på projektet "Det gode måltid" i Randers Kommune. Hendes opgave er at udvikle og forbedre måltidsoplevelsen for beboere på plejehjem med fokus på kulturen, ernæring, værtskab, traditioner - i tæt samarbejde med det enkelte plejehjem. Hun har bl.a. opfundet "Mærkedagskassen", som er et redskab til plejepersonalet til at igangsætte meningsfyldte samtaler med beboerne rundt om bordet.

 

Senest opdateret: 19. oktober 2020