Til forsiden

Opsporing, udredning og det nye redskab BASIC Q

På dette kursus får du viden om hjernen, demens­symptomer og om sygdomme, som kan forveksles med demens. 
200903_opsporing.png
  • Dato: 3. september 2020
  • Sted: DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V
  • Pris: 1.495 kr
  • Tid: 9.30-16.00
  • Deltagere: Max 30 personer
  • Tilmeldingsfrist: 21. august 2020 Tilmeld

Tidlig opsporing og en rettidig diagnose bidrager til et bedre sygdomsforløb – blandt andet fordi personen med demens får mulighed for at afklare og formulere sine personlige ønsker til fx fremtidig pleje og behandling, boligform og økonomi, mens handlekompetencen er i behold. 

Nationalt Videnscenter for Demens har som led i den nationale demenshandlingsplan udviklet et opsporingsværktøj, der er nemt at bruge, når man har kontakt med en borger, hvor man har mistanke om demens. 

På dette kursus får du viden om hjernen, demens­symptomer og om sygdomme, som kan forveksles med demens. Kurset giver også input til, hvordan du kan observere symptomer på demens, ligesom udred­nings­processen og anbefalinger til det tværfaglige og tværsektorielle sam­arbejde gennemgås. Du vil også få en indføring i baggrunden for og brugen af opsporingsværktøjet BASIC Q, der er målrettet den kommunale opsporingsindsats. 

Målgruppe

Demenskonsulenter, SOSU-assistenter, sygeplejersker og andre medarbejdere i den kommunale hjemmepleje, hjemmesygepleje og i plejeboliger.

Program

Se og download kursusbeskrivelse for "Opsporing, udredning og det nye redskab Basic Q"

Se og download program for "Opsporing, udredning og det nye redskab Basic Q"

Undervisere

kasper.jpg

Kasper Jørgensen er specialist i klinisk neuropsykologi (voksenområdet). Han har tidligere arbejdet inden for psykiatrien, rehabilitering af hjerneskade, almen neurologi og siden 2010 inden for demensområdet. Han interesserer sig bl.a. for udvikling og afprøvning af neuropsykologiske tests og kognitive screeningsinstrumenter.


Peter R

Peter Roos er speciallæge i neurologi og afsluttede i 2018 en Ph.d. om frontotemporal demens. Han er ansat som afdelingslæge i Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet og har omfattende erfaring i at arbejde med mennesker med demens og deres pårørende.

 


tove

Tove Buk er uddannet sygeplejerske i 1987 og har været uddannelseskonsulent ved Nationalt Videnscenter for Demens siden 2014. Hun har arbejdet med patienter med demens i over 20 år, været leder for demensafdeling i 9 år, demenskonsulent i 13 år og undervist i demens i 12 år. Tove Buk blev desuden Merkonom i Personaleudvikling i 2000 og uddannet voksenunderviser i 2012.

Senest opdateret: 07. august 2020