Til forsiden

Yngre mennesker med demens

Arbejder du med yngre med demens? Og har du brug for mere viden om, hvordan du kan støtte og vejlede yngre med demens og deres familier? 
200304_yngre med demens_ 2020.png
  • Dato: 4. marts 2020
  • Sted: DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V
  • Pris: 1.495 kr
  • Tid: 10.00-16.00
  • Deltagere: Max 60 personer
  • Tilmeldingsfrist: 20. februar 2020 Tilmeld

De fleste demenssygdomme rammer mennesker i 65-års-­alderen og opefter, men også yngre mennesker kan få demens. Demenssygdomme er relativt sjældne blandt yngre, men konsekvenserne af at blive syg i en ung alder er ofte særligt alvorlige, bl.a. fordi man på det tidspunkt kan have hjemmeboende børn og være aktiv på arbejds­markedet.

På denne temadag får du viden om de mest almindelige demenssygdomme hos personer under 65 år. Du får ind­blik i, hvordan det påvirker familien, når et familiemedlem får demens i en tidlig alder. Du får også viden om lov­giv­ningsmæssige udfordringer og muligheder for denne gruppe samt inspiration til indsatser, som kan bidrage til et meningsfuldt hverdagsliv hos yngre med demens. 

Målgruppe

Demenskoordinatorer, visitatorer, socialrådgivere, sagsbehandlere samt undervisere på SOSU-skoler, professions­højskoler og videre- og efteruddannelser. 

Program

Se og download kursusbeskrivelse for "Yngre mennesker med demens".

Se og download program for "Yngre mennesker med demens".

Undervisere

Mette-Bendsen_95x143.png

Mette Bendsen er socialpædagog og hjemmevejleder for yngre mennesker med demens og deres familier i Odense Kommune. Hun er uddannet socialpædagog og har en grunduddannelse inden for neuropædagogik og psykologi. Mette har i mange år arbejdet med aktivitetstilbud til personer med varigt nedsat fysisk og psykiske funktionsnedsættelse. Hun har stort fokus på relationens betydning, og at borgerens/familiens ”dagsform” bestemmer konteksten.


Henriette-Bildenberg_95x143.png

Henriette Bilenberg er afdelingsleder for aktivitetscenter Huset for yngre borgere med demens, Københavns Kommune. Hun er uddannet sociolog med speciale i pædagogisk sociologi. Henriette Bilenbergs fokus i arbejdet med yngre med demens er brugerinddragelse, sociale relationer og meningsfulde aktiviteter.

 


Else_Hansen_95x143.png

Else Hansen er uddannet sygeplejerske og har mange års erfaring med demensområdet. Hun har i de seneste 11 år været demensfaglig funktionschef i Alzheimerforeningen, hvor hun har været med til at etablere støttende aktiviteter til mennesker med demens og deres pårørende, bl.a. Demenslinien og en camp for unge til pårørende med demens.


Lise_Salem_95x143.jpg

Lise Cronberg Salem er afdelingslæge og speciallæge i neurologi. Hun forsvarede sin ph.d. i 2014, som omhandlede demensdiagnostik hos yngre personer - herunder personer med Downs syndrom. Lise har flere års erfaring med udredning og behandling af demens hos personer med udviklingshæmning i Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet.


Karen-Sloth_95x143.png

Karen Sloth er uddannet socialrådgiver i 2014 og har været ansat som socialrådgiver på Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet, siden maj 2019. Hun har tidligere arbejdet med udsatte borgere og patienter i forskellige kommuner samt på et bosted for udsatte borgere. Karen Sloth har fra Jobcenter-verdenen en solid erfaring i kommunal praksis, regler, lovgivning og tværfagligt samarbejde.


Susanne-Pedersen_95x143.png

Susanne Juel Pedersen er demensfaglig vidensperson på Center for Demens Lindehusene. Hun er uddannet pædagog, har en diplomuddannelse inden for ledelse og demens og en voksenpædagogiske baggrund. Susanne har arbejdet med yngre med demens i mange år, både som tidligere leder af aktivitetscenter Huset og som demensfaglig vidensperson i Klarahus.

  

Senest opdateret: 11. februar 2020