Til forsiden

Samtalehjulet - et værktøj til personcentreret samtale

På dette kursus kan du afprøve værktøjet ”Samtalehjulet”, der er en del af Værktøjskassen - støtte til et liv med demens.
200212_samtalehjul_1200x800.png
  • Dato: 25. februar 2020
  • Sted: Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  • Pris: 1.495 kr
  • Tid: 9.30-16.00
  • Deltagere: Max 30 personer
  • Tilmeldingsfrist: 20. januar 2020 Tilmeld

Oplever du, at det kan være udfordrende at have åbne og menings­­­fulde samtaler med personer med let til moderat demens? Så deltag på dette kursus, hvor du får viden om målgruppen og rammen for den tidlige indsats. Sammen afprøver vi værktøjet ”Samtalehjulet”, og efterfølgende diskuteres muligheder og dilemmaer i brugen af samtale­værktøjer til personer med let til moderat demens. 

Samtalehjulet er en del af ”Værktøjskassen – støtte til et liv med demens”. Værktøjet tager højde for borgerens kognitive funktionstab og kan sætte rammen for en involve­rende og meningsfuld dialog, hvor omdrejningspunktet er borgerens egne værdier, ressourcer og problemstillinger. Samtalehjulet kan også bidrage til, at professionelle og pårørende får større indsigt i personens livsverden. 

Dette kursus kan med fordel kombineres med de to andre kurser om Værktøjskassen.

Målgruppe

Fagpersoner fra regioner og kommuner, der har erfaring med rådgivning, vejledning og støtte til personer med demens eller med sundhedsfremme- og rehabiliterings­tilbud til borgere med demens. Fx demenskoordinatorer, syge­ple­jersker, ergo- eller fysioterapeuter, socialrådgivere eller andre faggrupper med tilsvarende viden og kompetencer.

Forberedelser

Vi anbefaler, at man forud for kurset har læst manualen ”Samtalehjul – version demens”. Kan downloades her.

Oplægsholdere

  • Karin Viuff Juul, sygeplejerske og leder af Videnscenter for Demens, Esbjerg Kommune
  • Jette Kallehauge, uddannelseskonsulen­t, Nationalt Videns­center for Demens
Senest opdateret: 08. november 2019