Til forsiden

Samtalehjulet - et værktøj til personcentreret samtale

På dette kursus kan du afprøve værktøjet ”Samtalehjulet”, der er en del af Værktøjskassen - støtte til et liv med demens.
200212_samtalehjul_1200x800.png
  • Dato: 25. februar 2020
  • Sted: Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  • Pris: 1.495 kr
  • Tid: 9.30-16.00
  • Deltagere: Max 30 personer
  • Tilmeldingsfrist: 20. januar 2020 Tilmeld

Oplever du, at det kan være udfordrende at have åbne og menings­­­fulde samtaler med personer med let til moderat demens? Så deltag på dette kursus, hvor du får viden om målgruppen og rammen for den tidlige indsats. Sammen afprøver vi værktøjet ”Samtalehjulet”, og efterfølgende diskuteres muligheder og dilemmaer i brugen af samtale­værktøjer til personer med let til moderat demens. 

Samtalehjulet er en del af ”Værktøjskassen – støtte til et liv med demens”. Værktøjet tager højde for borgerens kognitive funktionstab og kan sætte rammen for en involve­rende og meningsfuld dialog, hvor omdrejningspunktet er borgerens egne værdier, ressourcer og problemstillinger. Samtalehjulet kan også bidrage til, at professionelle og pårørende får større indsigt i personens livsverden. 

Dette kursus kan med fordel kombineres med de to andre kurser om Værktøjskassen.

Målgruppe

Fagpersoner fra regioner og kommuner, der har erfaring med rådgivning, vejledning og støtte til personer med demens eller med sundhedsfremme- og rehabiliterings­tilbud til borgere med demens. Fx demenskoordinatorer, syge­ple­jersker, ergo- eller fysioterapeuter, socialrådgivere eller andre faggrupper med tilsvarende viden og kompetencer.

Forberedelser

Vi anbefaler, at man forud for kurset har læst manualen ”Samtalehjul – version demens”. Kan downloades her.

Program

Se og download kursusbeskrivelse for "Samtalehjulet - et værktøj til personcentreret samtale".

Se og download program for "Samtalehjulet - et værktøj til personcentreret samtale".

Undervisere

Karin-Juul-Viuff-95x143.jpg

Karin Juul Viuff, uddannet sygeplejerske og har i en årrække arbejdet med samtaler og facilitering af grupper inden for  sundhedsfremme-, forebyggelses- og demensområdet. Har flere efter- og videreuddannelser inden for dette felt bl.a. en Masteruddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Karin Juul Viuff er bl.a. optaget af at skabe sammenhæng i indsatserne omkring den sygdomsramte og dennes pårørende. Derfor har hun sammen med kollegaer i Esbjerg fokus på at etablere gode relationer mellem de fagprofessionelle og på at involvere borgere og pårørende i de beslutninger, der tages i forbindelse med demensforløbet.


 

Jette_Kallehauge_web.jpg

Jette Gerner Kallehauge, ergoterapeut, demenskoordinator, soc.d. Uddannelseskonsulent ved Nationalt Videnscenter for Demens, hvor hun har været projektleder for ”Værktøjskassen – støtte til et liv med demens” (initiativ 11 i Den Nationale Demenshandlingsplan, 2025). Jette Gerner Kallehauges særlige interesseområder er tidlig og personcentreret støtte til personer med let til moderat demens og deres pårørende, rehabilitering ved demens, kommunikation ved demens og tværsektorielt demenssamarbejde. Har tidligere arbejdet som demenskoordinator i flere kommuner og været regionalt ansat som demensfaglig koordinator med ansvar for bl.a. udvikling af Forløbsprogram for Demens og etablering af fælles visitation til demensudredning. Medforfatter til bogen ”Rehabilitering ved demenssygdom” (Munksgaard, 2012). Er desuden forfatter til flere af værktøjskassens manualer og materialer. 

 

Senest opdateret: 15. november 2019