Til forsiden

Samtalegrupper - for personer med let demens og pårørende

På dette kursus får du viden om de samtalegrupper til mennesker med let demens og pårørende, der er en del af Værktøjskassen - støtte til et liv med demens. Du får viden om samtalegruppernes forskellige formål og værktøjer til at facilitere gruppesamtaler i praksis. 
200226_samtalegrupper_1200x800.png
  • Dato: 26. februar 2020
  • Sted: Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  • Pris: 1.495 kr
  • Tid: 9.30-16.00
  • Deltagere: Max 30 personer
  • Tilmeldingsfrist: 20. januar 2020 Tilmeld

Demens får forskellig betydning i familien afhængig af sygdommens art og hvilken livsfase og social situation, man befinder sig i. Både personer med let demens og pårørende kan have stor gavn af gruppesamtaler, hvor de får støtte til at bearbejde de følelsesmæssige reaktio­ner og udfordringer, kan udveksle erfaringer med lige­stillede eller få psykosocial støtte. 

På kurset er der fokus på samtalegruppers forskellige formål og indhold, og du får værktøjer til at facilitere samtaler i grupper for personer med let demens og grupper for pårørende. 

Kursusdagen tager afsæt i “Værktøjskassen – støtte til et liv med demens” og kan med fordel kombineres med de to andre kurser om Værktøjskassen.

Målgruppe

Fagpersoner fra regioner og kommuner, der har erfaring med eller skal påbegynde samtalegrupper for personer med demens og pårørende, fx demenskoordinatorer, sygeplejersker, ergoterapeuter, socialrådgivere eller andre faggrupper med tilsvarende viden og kompetencer. 

Forberedelser

Vi anbefaler, at man forud for kurset har læst følgende manualer: “Diagnosen og tiden efter – samtalegruppe for personer med let demens” og “Livet som pårørende – samtalegrupper for pårørende”. Kan downloades her.

Program

Se og download kursusbeskrivelse for "Samtalegrupper - for mennesker med let demens og pårørende".

Se og download program for "Samtalegrupper - for mennesker med let demens og pårørende".

Undervisere

Tinna_Klingberg_95x143.png

Tinna Klingberg er uddannet sygeplejerske, soc.d. og Marte Meo-terapeut. Hun har over 20 års erfaring på demensområdet og har i flere år arbejdet som udviklingskoordinator på Videnscenter for Demens i Aalborg Kommune. Tinna Klingberg har med sine mange års erfaring med pårørendekurser og pårørendegrupper bidraget til udviklingen af Værktøjskassen, blandt andet som forfatter til manualen Livet som pårørende – samtalegrupper for pårørende.


Jette_Kallehauge_web.jpg

Jette Gerner Kallehauge, ergoterapeut, soc.d. og demenskoordinator. Uddannelseskonsulent ved Nationalt Videnscenter for Demens, hvor hun har været projektleder for ”Værktøjskassen – støtte til et liv med demens”. Jette Gerner Kallehauges særlige interesseområder er tidlig og personcentreret støtte til personer med let til moderat demens og deres pårørende, rehabilitering ved demens, kommunikation ved demens og tværsektorielt demenssamarbejde. Har tidligere arbejdet som demenskoordinator i flere kommuner og været regionalt ansat som demensfaglig koordinator med ansvar for bl.a. udvikling af Forløbsprogram for Demens og etablering af fælles visitation til demensudredning. Medforfatter til bogen ”Rehabilitering ved demenssygdom” (Munksgaard, 2012). Er desuden forfatter til flere af værktøjskassens manualer og materialer. 

Senest opdateret: 15. november 2019