Til forsiden

Værktøjskassen - undervisning og støtte til pårørende

OBS: Kurset er desværre aflyst. På dette kursus får du lejlighed til at fordybe dig i “Værktøjskassen – støtte til et liv med demens”. Fokus er særligt på de redskaber, som kan bruges til at tilrettelægge og gennemføre kurser og samtalegrupper for pårørende.
haefter_forsider.png
  • Dato: 12. november 2019
  • Sted: Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde
  • Type: To dages kursus
  • Tid: Dag 1, 12. november: 9:30-16:00. Dag 2, 13. november: 9:00-15:30
  • Pris: 2.695 kr
  • Deltagere: Max 30
  • Tilmeldingsfrist: 8. oktober 2019 Tilmeld

Du får eksempler på, hvordan værktøjskassens indhold kan anvendes i praksis, ligesom du får kendskab til værktøjskassens baggrund og de anvendte pædagogiske metoder. Kurset er en blanding af faglige oplæg, øvelser og dialog blandt deltagerne.

Kursusbeskrivelse for kurset "Værktøjskassen – undervisning og støtte til pårørende" (pdf)

Program for kurset "Værktøjskassen – undervisning og støtte til pårørende" (pdf)

Målgruppe

Fagpersoner fra regioner og kommuner, der har erfaring med eller skal påbegynde vejledning, undervisning og støtte til pårørende til personer med demens, fx demenskoordinatorer, sygeplejersker, ergoterapeuter, socialrådgivere eller andre faggrupper med tilsvarende viden og kompetencer.

Forberedelse

Det forventes, at deltagerne kender til værktøjskassens indhold enten ved deltagelse i temadagene om værktøjskassen (se side 5) eller på: www.videnscenterfordemens.dk/vaerktoejskassen

Undervisere

 

Ulla_Fejerskov_95px.jpg

Ulla Vidkjær Fejerskov, ergoterapeut og master i Voksnes Læring og Kompetenceudvikling. Uddannelseskonsulent ved Nationalt Videnscenter for Demens. Som underviser har Ulla Vidkjær Fejerskov særlig interesse for formidling, kommunikation, fysisk træning, personcentreret omsorg og pårørende til mennesker med demens. Har tidligere arbejdet som demenskoordinator og udviklingskonsulent.


Jette_Kallehauge_web.jpg

Jette Gerner Kallehauge, ergoterapeut, soc.d. og demenskoordinator. Uddannelseskonsulent ved Nationalt Videnscenter for Demens, hvor hun har været projektleder for ”Værktøjskassen – støtte til et liv med demens”. Jette Gerner Kallehauges særlige interesseområder er tidlig og personcentreret støtte til personer med let til moderat demens og deres pårørende, rehabilitering ved demens, kommunikation ved demens og tværsektorielt demenssamarbejde. Har tidligere arbejdet som demenskoordinator i flere kommuner og været regionalt ansat som demensfaglig koordinator med ansvar for bl.a. udvikling af Forløbsprogram for Demens og etablering af fælles visitation til demensudredning. Medforfatter til bogen ”Rehabilitering ved demenssygdom” (Munksgaard, 2012). Er desuden forfatter til flere af værktøjskassens manualer og materialer. 

Senest opdateret: 17. oktober 2019