Til forsiden

Patienter med demens på sygehus

Kurset giver dig også viden om, hvordan pleje og behandling bedst muligt planlægges, og hvilke hensyn der bør tages i kommunikationen med patienter med demens.
Patienter-1200.jpg (1)
  • Dato: 21. november 2019
  • Sted: Scandic Jacob Gade, Flegborg 8-10, 7200 Vejle
  • Tid: 9:30-15:30
  • Pris: 1.195 kr
  • Deltagere: Max 30
  • Tilmeldingsfrist: 17. oktober 2019 Tilmeld

Mennesker med demens kan møde en række udfordringer, når de bliver indlagt på sygehus. Der vil ofte være behov for særlig støtte og hjælp fra personalet, hvis indlæggelsesforløbet skal være sikkert og trygt. På dette kursus får du viden om og redskaber til, hvordan man bedst hjælper og støtter patienter med demens igennem en indlæggelse.

Mennesker med demens har høj risiko for at udvikle delir, når de bliver fysisk syge og bliver indlagt på sygehus. På kurset får du derfor kompetencer til at arbejde med systematisk opsporing, forebyggelse og behandling af delir.

Kurset giver dig også viden om, hvordan pleje og behandling bedst muligt planlægges, og hvilke hensyn der bør tages i kommunikationen med patienter med demens. Du vil også høre om den pårørendes situation, og hvorfor det er vigtigt at inddrage pårørende i beslutninger om behandling og pleje.

Der vil være mulighed for at arbejde med cases og inddrage oplevelser fra egen praksis.

Kursusbeskrivelse for kurset "Patienter med demens på sygehus" (pdf)

Program for kurset "Patienter med demens på sygehus" (pdf)

Forberedelse

Det er en forudsætning, at deltagerne har gennemgået e-learningen ABC Demens på Hospital inden kursusdagen. Læs mere på www.videnscenterfordemens.dk/abc

Målgruppe

Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og terapeuter, som arbejder på sygehus.

Undervisere

Elsebeth_Glipstrup_95px.jpg

Elsebeth Glipstrup er uddannet sygeplejerske, master i pædagogisk udviklingsarbejde og uddannelseskonsulent ved Nationalt Videnscenter for Demens. Hun underviser primært i emner inden for  kommunikation, organisationsudvikling, demens og organisk delir. Har i mange år arbejdet med ældre, der er indlagt på sygehus. Elsebeth Glipstrup har været involveret i flere danske forskningsprojekter, som har omhandlet delir, forekomst, profylakse og behandling.


tove

Tove Buk er uddannet sygeplejerske i 1987 og har været uddannelseskonsulent ved Nationalt Videnscenter for Demens siden marts 2014. Hun har arbejdet med patienter med demens i over 20 år, været leder for demensafdeling i 9 år, demenskonsulent i 13 år og undervist i demens i 12 år. Tove Buk blev desuden Merkonom i Personaleudvikling i 2000 og uddannet voksenunderviser i 2012. 


Senest opdateret: 11. april 2019