Til forsiden

Patienter med demens på sygehus

Kurset giver dig også viden om, hvordan pleje og behandling bedst muligt planlægges, og hvilke hensyn der bør tages i kommunikationen med patienter med demens.
Patienter-1200.jpg (1)
  • Dato: 21. november 2019
  • Sted: Scandic Jacob Gade, Flegborg 8-10, 7200 Vejle
  • Tid: 9:30-15:30
  • Pris: 1.195 kr
  • Deltagere: Max 30
  • Tilmeldingsfrist: 17. oktober 2019 Tilmeld

Mennesker med demens kan møde en række udfordringer, når de bliver indlagt på sygehus. Der vil ofte være behov for særlig støtte og hjælp fra personalet, hvis indlæggelsesforløbet skal være sikkert og trygt. På dette kursus får du viden om og redskaber til, hvordan man bedst hjælper og støtter patienter med demens igennem en indlæggelse.

Mennesker med demens har høj risiko for at udvikle delir, når de bliver fysisk syge og bliver indlagt på sygehus. På kurset får du derfor kompetencer til at arbejde med systematisk opsporing, forebyggelse og behandling af delir.

Kurset giver dig også viden om, hvordan pleje og behandling bedst muligt planlægges, og hvilke hensyn der bør tages i kommunikationen med patienter med demens. Du vil også høre om den pårørendes situation, og hvorfor det er vigtigt at inddrage pårørende i beslutninger om behandling og pleje.

Der vil være mulighed for at arbejde med cases og inddrage oplevelser fra egen praksis.

Forberedelse

Det er en forudsætning, at deltagerne har gennemgået e-learningen ABC Demens på Hospital inden kursusdagen. Læs mere på www.videnscenterfordemens.dk/abc

Målgruppe

Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og terapeuter, som arbejder på sygehus.

Undervisere

  • Tove Buk og Elsebeth Glipstrup, uddannelseskonsulenter, Nationalt Videnscenter for Demens.

 

 

Senest opdateret: 04. december 2018