Til forsiden

Konference: Den borgernære teknologi

På denne konference sætter vi fokus på den borgernære teknologi, det vil sige teknologi, som bruges af eller sammen med mennesker med demens.
Borgernaer-tekn1200.jpg
  • Dato: 29. november 2019
  • Sted: Rigshospitalet, Auditorie 1, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
  • Tid: 10:00-16:00
  • Pris: 895 kr
  • Deltagere: Max 300
  • Tilmeldingsfrist: 15. november 2019 Tilmeld

Der bruges i stigende grad teknologi inden for demensområdet. Det er fx teknologi, der er målrettet det enkelte menneske med demens, teknologi, der understøtter pårørendes ressourcer eller teknologi, der anvendes af professionelle i arbejdet med aktivitet, omsorg og pleje af mennesker med demens.

Teknologi kan være gavnlig i mange sammenhænge, men det er vigtigt, at der er fokus på forskning, viden og debat om bl.a. udvikling, implementering samt etiske udfordringer ved brug af teknologi.

Gennem oplæg og debat sætter vi fokus på nuværende løsninger, fremtidsperspektiver og udfordringer i forbindelse med teknologi til mennesker med demens. Der vil bl.a. blive drøftet brugerinddragende design, metoder til implementering og måling af effekt samt etiske dilemmaer.

Dele af programmet og debatten foregår på engelsk.

Deltagere har mulighed for at indsende abstracts til posterudstilling. Der åbnes for tilmelding den 3. juni
2019.

Beskrivelse af konferencen "Den borgernære teknologi – demens og teknologi" (pdf)

Foreløbigt program - hør blandt andre: 

Dr. Franka J. M. Meiland (VU University Medical Center, Holland): “Present state and future perspectives on technology for people with dementia”

Dr. Marcello Ienca (Health Ethics & Policy Lab, Department of Health Sciences and Technology at ETH Zurich, Schweiz): “Ethics and human rights when designing assistive technologies for people with dementia”.

Dr. Sarah Smith (Salford Institute for Dementia, University of Salford, Manchester, England): ”Design and delivery of technology supported interventions to people with dementia.”

Neuropsykolog Laila Øksnebjerg (Nationalt Videnscenter for Demens): ”Brugerinddragende design og implementering af kognitivt støttende teknologi til mennesker med demens.”

Målgruppe

Fagpersoner, forskere og ledere, der interesserer sig for teknologi til mennesker med demens.

Senest opdateret: 20. maj 2019