Til forsiden

Fysisk træning med demens

De kognitive forandringer ved demens er ofte skyld i, at man bruger kroppen mindre end før. Årsagen kan være, at evnen til at huske, skabe overblik, tage initiativ og finde vej er svækket. 
Fysisk-tr-1200.jpg (3)
  • Dato: 22. oktober 2019
  • Sted: Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C
  • Type: To dages kursus
  • Tid: Dag 1, 22. oktober: 9:30-16. Dag 2, 23. oktober: 9:00-16:00
  • Pris: 2.695 kr
  • Deltagere: Max 30
  • Tilmeldingsfrist: 12. september 2019 Tilmeld

Kognitiv svækkelse kan medføre, at kroppen svækkes. Derfor er fysisk træning vigtig for mennesker med demens.

Træningen har positiv effekt på det fysiske og kognitive funktionsniveau, på den enkeltes velbefindende og evnen til at klare hverdagens gøremål. Men hvordan motiverer man personen med demens til at træne? Hvordan lykkes træningen og kommunikationen, når de kognitive funktioner er svækket, og det er svært at lære nyt?

På dette kursus får du viden om demens og om, hvad vi ved om effekten af fysisk træning. Du får kendskab til de særlige udfordringer, der er forbundet med at få træningen til at lykkes. Du bliver præsenteret for praksiserfaringer med fysisk træning og test til mennesker med demens, bl.a. fra ADEX-studiet.

Kurset består af teoriske oplæg, dialog, case-arbejde og erfaringsudveksling.

Kursusbeskrivelse for kurset "Fysisk træning for mennesker med demens" (pdf)

Program for kurset "Fysisk træning for mennesker med demens" (pdf)

Målgruppe

Fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre ressourcepersoner, som arbejder med fysisk træning til mennesker med demens.

Undervisere

Steen Hasselbalch_142px_hoej.jpg

Steen Hasselbalch er professor i demenssygdomme, forskningsleder ved Nationalt Videnscenter for Demens og overlæge i Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet – Blegdamsvej. Steen Hasselbalch er involveret i flere danske og internationale forskningsprojekter, bl.a. som leder for det danske multicenterstudie ADEX, der undersøger effekten af fysisk træning ved Alzheimers sygdom. Steen Hasselbalch vil på dette kursus fortælle om Alzheimer og andre demenssygdomme og mulighederne for at forebygge demens. 


Nanna-Sobol.jpg

Nanna Aue Sobol er fysioterapeut og ph.d. Hun har sammen med Nina Beyer været ansvarlig for træning og fysiske test i ADEX-projektet ved Forskningsenhed for Muskuloskeletal Rehabilitering, Fysio-og Ergoterapien, Bispebjerg og Frederiksberg hospitaler. Hendes ph.d. omhandler effekten af konditionstræning på fysisk funktion, dual-task performance og exercise self-efficacy hos hjemmeboende med Alzheimer’s sygdom i let grad. Nanna arbejder nu som udviklingsterapeut i Frederiksberg kommune, Ambulant genoptræning og rehabilitering.  


Ulla_Fejerskov_95px.jpg

Ulla Vidkjær Fejerskov er ergoterapeut, Master i Voksnes Læring og Kompetenceudvikling, og uddannelseskonsulent ved Nationalt Videnscenter for Demens. Har som underviser særlige interesseområder indenfor formidling, kommunikation, fysisk træning, personcentreret omsorg og pårørende til mennesker med demens. Har tidligere arbejdet som demenskoordinator og udviklingskonsulent. 

 

 

Senest opdateret: 11. juli 2019