Til forsiden

Værktøjskassen - undervisning og støtte til pårørende

På dette kursus får du lejlighed til at fordybe dig i “Værktøjskassen – støtte til et liv med demens”. Fokus er særligt på de redskaber, som kan bruges til at tilrettelægge og gennemføre kurser og samtalegrupper for pårørende.
haefter_forsider.png
  • Dato: 28. august 2019
  • Sted: Hotel Plaza, Østre Stationsvej 24, 5000 Odense
  • Type: To dages kursus
  • Tid: Dag 1, 28. august: 9:30-16:00. Dag 2, 29. august: 9:00-15:30
  • Pris: 2.695 kr
  • Deltagere: Max 30 Tilmeld

OBS: Dette kursus er udsolgt. Se i stedet samme kursus den 12.-13. november 2019

 
Du får eksempler på, hvordan værktøjskassens indhold kan anvendes i praksis, ligesom du får kendskab til værktøjskassens baggrund og de anvendte pædagogiske metoder. Kurset er en blanding af faglige oplæg, øvelser og dialog blandt deltagerne.

Kursusbeskrivelse for kurset "Værktøjskassen – undervisning og støtte til pårørende" (pdf)

Program for kurset "Værktøjskassen – undervisning og støtte til pårørende" (pdf)

Målgruppe

Fagpersoner fra regioner og kommuner, der har erfaring med eller skal påbegynde vejledning, undervisning og støtte til pårørende til personer med demens, fx demenskoordinatorer, sygeplejersker, ergoterapeuter, socialrådgivere eller andre faggrupper med tilsvarende viden og kompetencer.

Forberedelse

Det forventes, at deltagerne kender til værktøjskassens indhold enten ved deltagelse i temadagene om værktøjskassen (se side 5) eller på: www.videnscenterfordemens.dk/vaerktoejskassen

Undervisere

Tinna_Klingberg_95x143.png

Tinna Klingberg er uddannet sygeplejerske, soc.d. og Marte Meo-terapeut. Hun har over 20 års erfaring på demensområdet og har i flere år arbejdet som udviklingskoordinator på Videnscenter for Demens i Aalborg Kommune. Tinna Klingberg har med sine mange års erfaring med pårørendekurser og pårørendegrupper bidraget til udviklingen af Værktøjskassen, blandt andet som forfatter til manualen Livet som pårørende – samtalegrupper for pårørende.


Mette_Pittelkow_95x143.png

Mette Pittelkow er social- og sundhedsassistent og har diplomuddannelse som demenskonsulent. Er ansat som specialist i demens og psykiatri i Næstved Kommune og har desuden mange års praksiserfaring med demens fra gerontopsykiatri og geriatri samt erfaring med pårørendearbejdet, både individuelt og med kurser, foredrag og samtalegrupper. Mette Pittelkow har medvirket til at afprøve Værktøjskassens kursus for pårørende i plejebolig.


Ulla_Fejerskov_95px.jpg

Ulla Vidkjær Fejerskov, ergoterapeut og master i Voksnes Læring og Kompetenceudvikling. Uddannelseskonsulent ved Nationalt Videnscenter for Demens. Som underviser har Ulla Vidkjær Fejerskov særlig interesse for formidling, kommunikation, fysisk træning, personcentreret omsorg og pårørende til mennesker med demens. Har tidligere arbejdet som demenskoordinator og udviklingskonsulent.


Jette_Kallehauge_web.jpg

Jette Gerner Kallehauge, ergoterapeut, soc.d. og demenskoordinator. Uddannelseskonsulent ved Nationalt Videnscenter for Demens, hvor hun har været projektleder for ”Værktøjskassen – støtte til et liv med demens”. Jette Gerner Kallehauges særlige interesseområder er tidlig og personcentreret støtte til personer med let til moderat demens og deres pårørende, rehabilitering ved demens, kommunikation ved demens og tværsektorielt demenssamarbejde. Har tidligere arbejdet som demenskoordinator i flere kommuner og været regionalt ansat som demensfaglig koordinator med ansvar for bl.a. udvikling af Forløbsprogram for Demens og etablering af fælles visitation til demensudredning. Medforfatter til bogen ”Rehabilitering ved demenssygdom” (Munksgaard, 2012). Er desuden forfatter til flere af værktøjskassens manualer og materialer. 

Senest opdateret: 13. juni 2019