Til forsiden

Værktøjskassen - undervisning og støtte til mennesker med demens

På dette kursus får du lejlighed til at fordybe dig i “Værktøjskassen – støtte til et liv med demens”. Fokus er særligt på redskaber til samtaler, kurser og gruppeforløb for mennesker med let til moderat demens.
Haefter-til-personer-med-demens_1200px.jpg
  • Dato: 12. juni 2019
  • Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle
  • Type: To dages kursus
  • Tid: Dag 1, 12. juni: 9:30-16:00. Dag 2, 13. juni: 9:00-15:30
  • Pris: 2.695 kr
  • Deltagere: Max 30
  • Tilmeldingsfrist: 8. maj 2019 Tilmeld

Du får en introduktion til værktøjskassens indhold, og hvordan du kan anvende værktøjerne i praksis, fx samtalehjulet. Kurset er en blanding af faglige oplæg, øvelse og dialog blandt deltagerne. Du får også kendskab til værktøjskassens baggrund og de anvendte pædagogiske metoder.

Kursusbeskrivelse for kurset "Værktøjskassen – undervisning og støtte til mennesker med demens" (pdf)

Program for kurset "Værktøjskassen – undervisning og støtte til mennesker med demens" (pdf)

Målgruppe

Fagpersoner fra regioner og kommuner, der har ansvar for eller er involveret i rådgivning, vejledning, undervisning og støtte til mennesker med let til moderat demens, fx demenskoordinatorer, sygeplejersker, ergoterapeuter, socialrådgivere eller andre faggrupper med tilsvarende viden og kompetencer.

Forberedelse

Det forventes, at deltagerne kender til værktøjskassens indhold enten ved at have deltaget i temadagene om værktøjskassen (i januar 2019) eller på www.videnscenterfordemens.dk/vaerktoejskassen

Undervisere

Karin-Juul-Viuff-95x143.jpg

Karin Juul Viuff, uddannet sygeplejerske og har i en årrække arbejdet med samtaler og facilitering af grupper inden for  sundhedsfremme-, forebyggelses- og demensområdet. Har flere efter- og videreuddannelser inden for dette felt bl.a. en Masteruddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Karin Juul Viuff er bl.a. optaget af at skabe sammenhæng i indsatserne omkring den sygdomsramte og dennes pårørende. Derfor har hun sammen med kollegaer i Esbjerg fokus på at etablere gode relationer mellem de fagprofessionelle og på at involvere borgere og pårørende i de beslutninger, der tages i forbindelse med demensforløbet.


laila.jpg

Laila Øksnebjerg, specialist i klinisk neuropsykologi og ph.d.-studerende ved Nationalt Videnscenter for Demens. Har i mange år arbejdet med demensudredning og med psykologiske og psykosociale tilbud til mennesker med demens og pårørende. Laila Øksnebjerg har særligt fokus på tilbud, redskaber og metoder, der kan støtte mennesker med demens og deres pårørende i at håndtere og kompensere for de kognitive vanskeligheder demenssygdomme medfører. Aktuelt leder Laila Øksnebjerg forskningsprojektet ReACT (Rehabilitation in Alzheimer’s disease using Cognitive support Technology). Laila Øksnebjerg er medlem af det europæiske netværk InterDem, der arbejder for metodeudvikling og forskning i psykosocial intervention ved demens.  


Jette_Kallehauge_web.jpg

Jette Gerner Kallehauge, ergoterapeut, demenskoordinator, soc.d. Uddannelseskonsulent ved Nationalt Videnscenter for Demens, hvor hun er projektleder for projektet ”Værktøjskassen – støtte til et liv med demens” (initiativ 11 i Den Nationale Demenshandlingsplan, 2025). Jette Gerner Kallehauges særlige interesseområder er tidlig og personcentreret støtte til personer med let til moderat demens og deres pårørende, rehabilitering ved demens, kommunikation ved demens og tværsektorielt demenssamarbejde. Har tidligere arbejdet som demenskoordinator i flere kommuner og været regionalt ansat som demensfaglig koordinator med ansvar for bl.a. udvikling af Forløbsprogram for Demens og etablering af fælles visitation til demensudredning. Medforfatter til bogen ”Rehabilitering ved demenssygdom” (Munksgaard, 2012). Er desuden forfatter til flere af værktøjskassens manualer og materialer. 


toveTove Buk er uddannet sygeplejerske i 1987 og har været uddannelseskonsulent ved Nationalt Videnscenter for Demens siden 2014. Hun har arbejdet med patienter med demens i over 20 år, været leder for demensafdeling i 9 år, demenskonsulent i 13 år og undervist i demens i 12 år. Tove Buk blev desuden Merkonom i Personaleudvikling i 2000, uddannet voksenunderviser i 2012 og projektleder i 2018. Hun er desuden forfatter til flere af værktøjskassens manualer og undervisningsmaterialer. 

 

Senest opdateret: 04. juni 2019