Til forsiden

Rehabilitering til mennesker med let til moderat demens

På dette kursus sætter vi fokus på livet med let til moderat demens og de forebyggende og rehabiliterende indsatser, der kan være relevante i tiden efter diagnosen.
REhabilitering.jpg
  • Dato: 19. marts 2019
  • Sted: Scandic Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde
  • Type: To dages kursus
  • Tid: Dag 1, den 19. marts: 9:30-16:00. Dag 2, den 20. marts: 9:00-16:00
  • Pris: 2.695 kr
  • Deltagere: Max 30
  • Tilmeldingsfrist - NY dato: 5. marts 2019 Tilmeld

Når man taler om rehabilitering i forbindelse med demens, handler det grundlæggende om at støtte personen i at forblive så selvstændig og aktiv som muligt ud fra personens egne præmisser. Mennesker med demens har brug for en særlig tilrettelagt indsats, da de kan have svært ved at definere og give udtryk for ønsker og behov på grund af kognitive vanskeligheder.

På dette kursus sætter vi fokus på livet med let til moderat demens og de forebyggende og rehabiliterende indsatser, der kan være relevante i tiden efter diagnosen.

Med afsæt i erfaringer fra mennesker med demens og pårørende får du inspiration til, hvordan du kan inddrage brugere og frivillige, fx i rådgivnings- og aktivitetscentre eller i ‘murstensløse’ indsatser. Du får desuden værktøjer til samtaler, undervisning og gruppeforløb for personer med let demens og deres pårørende.
Der er tid til at udveksle erfaringer om den rehabiliterende indsats ved demens og om den fagprofessionelle rolle i samspillet med brugere og frivillige.

Kursusbeskrivelse for kurset "Rehabilitering til mennesker med let til moderat demens" (pdf)

Program for kurset "Rehabilitering til mennesker med let til moderat demens" (pdf)

Målgruppe

Demenskoordinatorer, projektledere og sundhedsprofessionelle medarbejdere fra rådgivnings- og aktivitetscentre eller andre tilbud for personer med let til moderat demens.

Undervisere

Anita_Reul.png

Anita Munch Reul, cand.mag. i audiologopædi, teamkoordinator og hjerneskadekonsulent. Oprindeligt uddannet folkeskolelærer og har siden uddannelsen til audiologopæd fra Københavns Universitet (2012) arbejdet inden for hjerneskaderehabilitering på Kommunikationscentret, Region Hovedstaden.  Kommunikationscentret har de senere år haft fokus på at etablere en logopædisk praksis i rehabiliteringen af mennesker med demens og bidrager ligeledes til oversættelsen af en dansk CST-manual (Cognitive Stimulation Therapy).


Lise Vestergaard, ergoterapeut og cand.comm. Uddannet ergoterapeut fra Aarhus i 1990. Har i en årrække arbejdet som ergoterapeut inden for psykiatrien både i Danmark og Norge og som projektleder og udviklingskonsulent i Gladsaxe og Københavns Kommuner. Siden efteråret 2017 har Lise Vestergard været ansat som leder af Center for Demens i Københavns Kommune. Har som led i udviklingen og etableringen af centeret samarbejde med borgere, pårørende og fagfolk om udviklingen af en inspirationslejlighed.


Steen Hasselbalch_142px_hoej.jpg

Steen Hasselbalch, professor i demenssygdomme, forskningsleder ved Nationalt Videnscenter for Demens og overlæge i Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet. Steen Hasselbalch er involveret i flere danske og internationale forskningsprojekter. Han har bl.a. ledet det danske multicenterstudie ADEX, der undersøgte effekten af fysisk træning ved Alzheimers sygdom. På dette kursus vil Steen Hasselbalch fortælle om den tidlige fase af Alzheimer og andre demenssygdomme, mulighederne for at forebygge demens, og om hvordan man sikrer en målrettet opfølgning. 


laila.jpg

Laila Øksnebjerg, specialist i klinisk neuropsykologi og ph.d.-studerende ved Nationalt Videnscenter for Demens. Har i mange år arbejdet dels med demensudredning, dels med psykologiske og psykosociale tilbud til mennesker med demens og pårørende. Laila Øksnebjerg har særligt fokus på tilbud, redskaber og metoder, der kan støtte mennesker med demens og deres pårørende i at håndtere og kompensere for de kognitive vanskeligheder demenssygdomme medfører. Aktuelt leder Laila Øksnebjerg forskningsprojektet ReACT (Rehabilitation in Alzheimer’s disease using Cognitive support Technology / Teknologibaseret kognitiv rehabilitering af mennesker med Alzheimers sygdom). Laila Øksnebjerg er medlem af det europæiske netværk InterDem, der arbejder for metodeudvikling og forskning i psykosocial intervention ved demens.  


Ulla_Fejerskov_95px.jpg

Ulla Vidkjær Fejerskov, ergoterapeut og master i Voksnes Læring og Kompetenceudvikling. Uddannelseskonsulent ved Nationalt Videnscenter for Demens. Som underviser har Ulla Vidkjær Fejerskov særlig interesse for formidling, kommunikation, fysisk træning, personcentreret omsorg og pårørende til mennesker med demens. Har tidligere arbejdet som demenskoordinator og udviklingskonsulent. 


Jette_Kallehauge_web.jpg

Jette Gerner Kallehauge, ergoterapeut og demenskoordinator (Soc.D.). Uddannelseskonsulent ved Nationalt Videnscenter for Demens, hvor hun er projektleder for projektet ”Værktøjskassen – støtte til et liv med demens” (initiativ 11 i Den Nationale Demenshandlingsplan, 2025). Jette Gerner Kallehauges særlige interesseområder er tidlig og personcentreret støtte til personer med let til moderat demens og deres pårørende, rehabilitering ved demens, kommunikation ved demens og tværsektorielt demenssamarbejde. Har tidligere arbejdet som demenskoordinator i flere kommuner og været regionalt ansat som demensfaglig koordinator med ansvar for bl.a. udvikling af Forløbsprogram for Demens og etablering af fælles visitation til demensudredning. Medforfatter til bogen ”Rehabilitering ved demenssygdom” (Munksgaard, 2012). 

Senest opdateret: 18. februar 2019