Til forsiden

Værktøjskassen - støtte til et liv med demens i København

På denne temadag offentliggøres værktøjskassens manualer, undervisningsmaterialer og tilhørende hjemmeside. Herefter fortæller repræsentanter fra de kommuner, der har deltaget i projektet, om deres erfaringer med  værktøjskassen.
  • Dato: 24. januar 2019
  • Sted: DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V
  • Pris: Gratis
  • Tid: 9:30-15:30
  • Deltagere: Max 100 personer
  • Tilmeldingsfrist: 7. januar 2019 Tilmeld

Sundheds- og Ældreministeriet gav i 2017 Nationalt Videnscenter for Demens ansvaret for at gennemføre Initiativ 11 i National Demenshandlingsplan 2025. Målet med Initiativ 11 er at udvikle og udbrede en national værktøjskasse med patient- og pårørendekurser.

Kurserne handler om livet med demens, og formålet er at forbedre rådgivning og støtte til personer med demens og pårørende. Nationalt Videnscenter for Demens har udviklet og afprøvet værktøjskassen i samarbejde med eksterne fagpersoner, syv kommuner og en hukommelsesklinik. 

Værktøjskassens manualer, undervisningsmaterialer og tilhørende hjemmeside offentliggøres. Herefter fortæller repræsentanter fra de kommuner, der har deltaget i projektet, om deres erfaringer med værktøjskassen.

Program

Målgruppe

Fagprofessionelle rådgivere, koordinatorer, undervisere og gruppeledere, der arbejder inden for demensområdet og har kontakt med mennesker med demens og deres pårørende. Andre  demensspecialister, der er ansat i regionalt, kommunalt eller privat regi, samt ledere og planlæggere på demensområdet. 

Oplægsholdere

  • Kommunale samarbejdspartnere
  • Jette Kallehauge, projektleder, Ulla Vidkjær Fejerskov og Tove Buk, uddannelseskonsulenter, Nationalt Videnscenter for Demens.
Senest opdateret: 11. december 2018