Til forsiden

Fysisk træning for mennesker med demens (ekstra)

Ekstra kursus på grund af stor efterspørgsel: På dette kursus får du indsigt i de særlige udfordringer, der er forbundet med at få træningen til at lykkes. Du får viden om demens og om, hvad vi i dag ved om effekten af fysisk træning. 
Fysisk-træning_vignet_1200x800.png
  • Dato: 19. november 2018
  • Sted: DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V
  • Type: To dages kursus
  • Tid: DAG 1: 19. nov. 2018 kl. 9:30-16. DAG 2: 20. nov 2018 kl. 9:00-16:00
  • Pris: 2.595 kr.
  • Deltagere: Max 30.
  • Tilmeldingsfrist: Onsdag den 10. oktober 2018 Tilmeld

De kognitive forandringer, der opstår ved demens, er ofte skyld i, at man bruger kroppen mindre end før. Årsagen kan være, at det sociale netværk reduceres, at man får sværere ved at huske, finde vej og klare hverdagens gøremål. Evnen til at skabe overblik og tage initiativ kan også være påvirket.

Kognitiv svækkelse kan således indirekte betyde, at kroppen svækkes.

Fysisk træning er derfor vigtig for mennesker med demens. Træningen har positiv effekt på det fysiske funktionsniveau, den enkeltes velbefindende og på personens ADLog kognitive funktioner. Men viden om demenssygdom er en forudsætning, hvis den fysiske træning skal lykkes.

På dette kursus får du indsigt i de særlige udfordringer, der er forbundet med at få træningen til at lykkes. Du får viden om demens og om, hvad vi i dag ved om effekten af fysisk træning. Hvordan lykkes kommunikation, motorisk indlæring og motivation, når det er svært at lære nyt?

Hvordan introducerer man fysisk træning for personer med demens og deres pårørende? Og kan vi inspirere hinanden med gode træningsoplevelser?

Kurset består af teoretiske oplæg, praktiske øvelser, dialog, case-arbejde og erfaringsudveksling.

Deltagerne skal selv arrangere overnatning, hvis nødvendigt.

Program

Her kan du se det fulde program for dagen. 

Program for kurset "Fysisk træning" (pdf)

Kursusbeskrivelse for kurset "Fysisk træning" (pdf)

Målgruppe

Fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre ressourcepersoner, som arbejder med fysisk træning.

Undervisere

Steen Hasselbalch_142px_hoej.jpg

Steen Hasselbalch er professor i demenssygdomme, forskningsleder ved Nationalt Videnscenter for Demens og overlæge i Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet – Blegdamsvej. Steen Hasselbalch er involveret i flere danske og internationale forskningsprojekter, bl.a. som leder for det danske multicenterstudie ADEX, der undersøger effekten af fysisk træning ved Alzheimers sygdom. Steen Hasselbalch vil på dette kursus fortælle om Alzheimer og andre demenssygdomme og mulighederne for at forebygge demens. 


Nanna-Sobol.jpg

Nanna Aue Sobol er fysioterapeut og ph.d. Hun har sammen med Nina Beyer været ansvarlig for træning og fysiske test i ADEX-projektet ved Forskningsenhed for Muskuloskeletal Rehabilitering, Fysio-og Ergoterapien, Bispebjerg og Frederiksberg hospitaler. Hendes ph.d. omhandler effekten af konditionstræning på fysisk funktion, dual-task performance og exercise self-efficacy hos hjemmeboende med Alzheimer’s sygdom i let grad. Nanna arbejder nu som udviklingsterapeut i Frederiksberg kommune, Ambulant genoptræning og rehabilitering.  


Ulla_Fejerskov_95px.jpg

Ulla Vidkjær Fejerskov er ergoterapeut, Master i Voksnes Læring og Kompetenceudvikling, og uddannelseskonsulent ved Nationalt Videnscenter for Demens. Har som underviser særlige interesseområder indenfor formidling, kommunikation, fysisk træning, personcentreret omsorg og pårørende til mennesker med demens. Har tidligere arbejdet som demenskoordinator og udviklingskonsulent. 

 

 

Senest opdateret: 06. september 2018