Til forsiden

Demensfaglig ledelse

På dette kursus kan du arbejde med din lederrolle og metoder i demensfaglig ledelse. Fokus er på de særlige udfordringer, der er i den faglige ledelse inden for demensområdet.
Demensfaglig-ledelse_1200x800.png
  • Dato: 6. november 2018
  • Sted: Scandic Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde
  • Type: Tre dages kursus
  • Tid: Alle dage fra kl. 9.30-16.00
  • Pris: 3.995 kr.
  • Tilmeldingsfrist: Onsdag den 3. oktober 2018 Tilmeld

Undervisningen tager udgangspunkt i hverdagssituationer, og deltagerne får viden om, hvordan den faglige viden bringes i spil i hverdagen, og hvordan du som faglig leder kan sikre opfølgningen i dagligdagen.

Der sættes fokus på din rolle som leder i samarbejde med:
• personale, som er udfordret i en dilemmafyldt hverdag.
• kognitivt svækkede borgere, der er afhængige af tilgangen til plejen og kulturen i personalegruppen.
• mennesker, der er i krise og sorg.

Du får også redskaber til at skabe sammenhæng i demensindsatsen og den praksisnære kompetenceudvikling.

Det samlede kursusforløb består af følgende dele:
• ABC Demens – pleje og omsorg (inden kursusstart).
• Opgaver med fokus på faglig ledelse og implementering i praksis.
• I alt tre kursusdage (6.-7. november + 5. december 2018)
• Telefonisk opfølgningssamtale efter tre måneder.

Download kursusbeskrivelse for "Demensfaglig ledelse" her

Download program for "Demensfaglig ledelse" her

Målgruppe

Faglige ledere i teams i kommunale tilbud, fx hjemmepleje, plejeboliger og dagcentre. Deltagere sørger selv for eventurel overnatning i forbindelse med kursusdagene.

Undervisere

Janne-Gleerup_95x143.png


Janne Gleerup, cand.mag., ph.d., lektor, arbejdslivsforsker ved Roskilde Universitet. Janne Gleerup har i sin forskning bl.a. haft fokus på arbejdsvilkår i den offentlige sektor og mulighederne for udvikling og læring på arbejdspladsen.

 

 


Henrik-Brogaard_95x143.png

Henrik Brogaard, cand.psyk.,har arbejdet som psykolog i mange år inden for demensområdet. Han var blandt andet været ansat på Plejecentret Sølund i København i 11 år, hvor han havde samtaleforløb med mennesker med demens, pårørende og superviserede personalet. Siden 2010 har Henrik Brogaard været selvstændig med egen konsulentvirksomhed u9vers med primære arbejdsopgaver som supervision af medarbejdere, undervisning, foredrag og konsulentarbejde inden for demensfeltet. 

 


Ulla_Fejerskov_95px.jpg

Ulla Vidkjær Fejerskov er uddannelseskonsulent ved Nationalt Videnscenter for Demens. Er uddannet ergoterapeut, har en diplomuddannelse i demens, soc.d. og en Master i Voksnes Læring og Kompetenceudvikling. Har som uddannelseskonsulent særlige interesseområder indenfor praksisnær læring, kommunikation, fysisk træning, rehabilitering, demens i kommunal praksis og pårørende til mennesker med demens. Har tidligere arbejdet som demenskoordinator og udviklingskonsulent. 

 


Elsebeth

Elsebeth Refsgaard er sygeplejerske og uddannelseskonsulent ved Nationalt Videnscenter for Demens. Har som underviser særlige interesseområder indenfor formidling, kommunikation, fysisk træning, mennesker med demens med anden sproglig og kulturel baggrund, mennesker med udviklingshæmning, personcentreret omsorg, forebyggelse og reminiscens. Har tidligere arbejdet som demenskoordinator, udviklet og koordineret demensteam og beskæftiget sig med: hjemmevejledning for mennesker med demens og deres familie eller andre pårørende, etablering og drift af pårørendegrupper og diverse aktivitets-/interesse grupper for mennesker med demens, indretning af demensvenlige omgivelser, særligt fokus på pårørende og mulighed for afløsning.

 

Senest opdateret: 11. juli 2018