Til forsiden

Musik som redskab til nærvær og trivsel hos mennesker med demens

De fleste mennesker bliver følelsesmæssigt påvirket af at høre musik, og ofte deler vi musikoplevelser med andre. På dette kursus får du viden om, hvordan musik påvirker krop og hjerne og om hvilken betydning musikken har for følelser, relationer og kommunikation.
Musik-som-redskab_vignet_1200X800.png
  • Dato: 3. oktober 2018
  • Sted: Scandic Aarhus, Østergade 10, 8000 Aarhus
  • Tid: 10:00-16:00
  • Pris: 1.495 kr.
  • Deltagere: Max 75
  • Tilmeldingsfrist: NY dato: 20. september 2018 Tilmeld

Musikkens egenskaber kan også bruges i personcentreret omsorg for mennesker med demens. Forskning viser, at musikaliteten er bevaret hos mennesker med demens, og at musikken kan stimulere sprogfunktion og hukommelse, ligesom den kan styrke identitetsfølelse, sociale færdigheder og relationer til andre. Derfor kan musik bruges aktivt til at øge trivslen hos mennesker med demens.

På temadagen kan du få indsigt i den teoretiske viden om musik og demens og inspiration til, hvordan du kan bruge musik i hverdagen med mennesker med demens.

Download kursusbeskrivelsen for "Musik som redskab til nærvær og trivsel hos mennesker med demens" her.

Download program for "Musik som redskab til nærvær og trivsel hos mennesker med demens" her.

Målgruppe

Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, terapeuter og pædagoger i kommunerne.

Undervisere

Professor Hanne Mette Oschner Ridder, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet
Julie Kolbe Krøier, cand.mag. i Musikterapi, udviklingsmusikterapeut på musikplejecentret Sølund
Jens Anderson-Ingstrup. cand.mag. i Musikterapi – NMT og ph.d.-studerende i Musikterapi
Lise Høy Laursen, cand.mag. i Musikterapi, musikterapeut på Lions Park Søllerød og undervis­nings­konsulent hos SOSU Sjælland

Om underviserne

hanne_mette_ridder_95x143.png

Hanne Mette Ochsner Ridder er professor i musikterapi ved Aalborg Universitet. Hun har arbejdet som musikterapeut indenfor demensområdet og udgivet en rækket bøger og artikler om musik og demens.

 

 


Jens-Anderson-Ingstrup_95x143.png

Jens Anderson-Ingstrup er uddannet musikterapeut og efteruddannet i neurologisk musikterapi. Han er pt ansat i en ph.d.-stilling, hvor han forsker i musik, demens og interaktioner. Han har tidligere undervist på Neuropædagogisk Kompetencecenter, UCN og arbejdet klinisk inden for demensområdet.

 


Julie_Kroyer_95x143.png

Julie K. Krøier er cand.mag. i musikterapi og specialiseret i musikterapi ved livets afslutning. Hun har arbejdet med musik i ældreomsorgen de sidste 15 år. Julie er ph.d.-studerende ved Aalborg Universitet, hvor hun forsker i plejepersonalets anvendelse af musik i hverdagen med demensramte borgere. Sideløbende afholder hun kurser for omsorgsgivere i hvordan musik kan bruges i plejen.

 


LIse_Høy_Laursen_95x143.png

Lise Høy Laursen er musikterapeut og cand.mag. fra Ålborg Universitet (2006). Hun har 12 års erfaring fra musikterapeutisk arbejde i ældreplejen, demensomsorg, hospice samt fra privat klinisk praksis med børn og voksne. Lise Høy Laursen er ansat på det musiske ældrecenter Lions Park Søllerød samt undervisningskonsulent for SoSu Sjælland og Ældresagen. Hun er desuden foredragsholder og konsulent og forfatter til bøgerne ”Musik i Øjeblikket” (2011) og ”Relationer på tværs” (2014).

Senest opdateret: 20. august 2018