Til forsiden

Fysisk træning for mennesker med demens - november

Fysisk træning har positiv effekt på det fysiske funktions­niveau og velbefindende både hos raske og hos mennesker med demens. Men det kræver viden om demenssygdom hos fysio- eller ergoterapeuten, hvis den fysiske træning skal lykkes.
Fysisk_traening_kursus2017.jpg
  • Dato: 9. november 2017
  • Sted: Odense
  • Type: 2-dages kursus 9.-10. november 2017
  • Pris: 2.495 kr. for begge dage
  • Deltagere: Max 30
  • Tilmeldingsfrist: 9. oktober 2017 Tilmeld

De seneste år er der gennemført en del forskning på området – både i Danmark og i udlandet. Men hvordan får man træningen til at lykkes i praksis, når personen har kognitive udfordringer? Hvordan arbejder man med konditions- og styrketræning? Hvordan lykkes kommunikation, motorisk indlæring og motivation, når det er svært at lære nyt? Og hvordan introducerer man fysisk træning for personer med demens og deres pårørende?

Kurset består af teoretiske oplæg, praktiske øvelser, dia­log, case-arbejde og erfaringsudveksling.

Kurset afvikles over to dage og gentages tre gange i løbet af året i henholdsvis København, Vejle og Odense. Vær opmærksom på, at du selv skal arrangere overnatning, hvis du har behov for det.

Download kursusbeskrivelsen for kurset 'Fysisk træning for mennesker med demens' her (pdf)

Download program for kurset 'Fysisk træning for mennesker med demens' her (pdf)

Målgruppe

Fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre ressourcepersoner, som arbejder med fysisk træning.

Undervisere

  • Overlæge og professor Steen Hasselbalch, Hukommelsesklinikken Rigshospitalet, Nationalt Videnscenter for Demens
  • Udviklingsterapeut, fysioterapeut, ph.d. Nanna Aue Sobol, Ambulant genoptræning og rehabilitering i Frederiksberg Kommune
  • Uddannelseskonsulent, sygeplejerske Elsebeth Refsgaard, Nationalt Videnscenter for Demens

Om underviserne

Steen Hasselbalch er professor i demenssygdomme, forskningsleder ved Nationalt Videnscenter for Demens og overlæge i Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet – Blegdamsvej. Steen Hasselbalch er involveret i flere danske og internationale forskningsprojekter, bl.a. som leder for det danske multicenterstudie ADEX, der undersøger effekten af fysisk træning ved Alzheimers sygdom. Steen Hasselbalch vil på dette kursus fortælle om Alzheimer og andre demenssygdomme og mulighederne for at forebygge demens.

Nanna Aue Sobol er fysioterapeut og ph.d. og har sammen med Nina Beyer været ansvarlig for træning og fysiske test i ADEX-projektet ved Forskningsenhed for Muskuloskeletal Rehabilitering, Fysio- og Ergoterapien, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Hendes ph.d-afhandling undersøger effekten af konditionstræning på fysisk funktion, dual-task performance og exercise self-efficacy hos mennesker med mild Alzheimer, der bor i eget hjem. Nanna Sobol er udviklingsterapeut i Frederiksberg Kommune, Ambulant genoptræning og rehabilitering.

Elsebeth Refsgaard er sygeplejerske og uddannelseskonsulent ved Nationalt Videnscenter for Demens. Har som underviser særlige interesseområder indenfor formidling, kommunikation, fysisk træning, mennesker med demens med anden sproglig og kulturel baggrund, mennesker med udviklingshæmning, personcentreret omsorg, forebyggelse og reminiscens.

Har tidligere arbejdet som demenskoordinator, udviklet og koordineret demensteam og beskæftiget sig med: hjemmevejledning for mennesker med demens og deres familie eller andre pårørende, etablering og drift af pårørendegrupper og diverse aktivitets-/interesse grupper for mennesker med demens, indretning af demensvenlige omgivelser, særligt fokus på pårørende og mulighed for afløsning.

Senest opdateret: 22. december 2016