Til forsiden

Forskningskonference – Diagnostic evaluation

På dette års forskningskonference sætter vi fokus på bl.a. biomarkører og billeddiagnostik, der bruges ved udredning af demens. Få indblik i ny viden om udvalgte diagnostiske metoder og vær med til at diskutere deres brugbarhed, diagnostiske faldgruber og organisering af diagnostikken.
Forskningskonference_grøn-01.png
  • Dato: 24. november 2017
  • Sted: København
  • Tid: 10:00-16:00
  • Pris: 695 kr.
  • Deltagere: Max 350
  • Tilmeldingsfrist: Forlænget til den 20. november 2017 Tilmeld

Nationalt Videnscenter for Demens arrangerer hvert år en konference om ny dansk og international forskning på demensområdet. I 2017 er der fokus på udredning og diagnostik.

Gennem de senere år er der kommet flere nye parakliniske undersøgelsesmetoder til brug ved undersøgelse af demens bl.a. på biomarkørfronten. Det gælder i særdeleshed inden for billeddiagnostik, hvor flere nye PET ligander nu gør det muligt at visualisere både aflejringer af amyloid og tau i hjernen.

Vi sætter fokus på den nyeste viden inden for nogle af disse diagnostiske metoder og diskuterer brugbarheden af disse. Konferencen vil også omhandle forskellige diagnostiske faldgruber, og endelig vil organiseringen af diagnostikken blive diskuteret på baggrund af udnlandske undersøgelser.

Konferencen består af både danske og internationale oversigtsforedrag og præsentationer af udvalgte forskningsprojekter.

Oplæggene kan være på både dansk, svensk, norsk og engelsk.

Program

Download kursusbeskrivelsen for kurset 'Forskningskonference - Diagnostic evaluation' her (pdf)

Download programmet for kurset 'Forskningskonference – Diagnostic evaluation' her (pdf)

Målgruppe

Personer som har erfaring med eller interesse for forskning. Det kan fx være læger, psykologer, sygeplejersker, demenskoordinatorer og demenskonsulenter samt andre fagpersoner, der arbejder med demens.

Senest opdateret: 09. november 2017