Til forsiden

Demenskursus – for socialrådgivere

Livet med demens rummer mange udfordringer, fx kan det være svært at klare almindelige daglige gøremål og overkomme sociale og økonomiske problemstillinger. Det er derfor vigtigt, at fx socialrådgivere og sagsbehandlere sikrer den rette hjælp og støtte. 
Demenskursus_socialrådgivere_orange-01.png
  • Dato: 6. oktober 2017
  • Sted: København
  • Tid: 9:30-15:30
  • Pris: 995 kr.
  • Deltagere: Max 30
  • Tilmeldingsfrist: NY DATO: Mandag den 25. september 2017 Tilmeld

Mennesker med demens har mange udfordringer i hverdagen, både når det gælder at klare almindelige daglige gøremål og at overkomme sociale og økonomiske problemstillinger. 

Udfordringerne kan være særligt store hos yngre patienter med demens, som måske stadig er i arbejde eller har hjemmeboende børn. Det er derfor afgørende for denne gruppe mennesker, at de får den rette hjælp.

Den hjælp, som personer med demens og deres pårørende har brug for, bliver bevilget i kommunernes myndighedsafdelinger, pensionsafdelinger, socialforvaltninger og jobcentre. Det er vigtigt, at fx socialrådgivere og sagsbehandlere har kompetencer til at varetage opgaven og til at møde det enkelte menneske med demens.

Ligeså vigtigt er det, at man som fagperson har forståelse for den enkelte persons særlige behov og udfordringer, når man skal sikre den rette hjælp og støtte, så personen kan trives og leve det bedst mulige liv.

Download kursusbeskrivelsen for 'Demenskursus – for socialrådgivere' her (pdf)

Download program for 'Demenskursus – for socialrådgivere' her (pdf)

Målgruppe

Socialrådgivere, kommunale sagsbehandlere og studerende under uddannelse til socialrådgiver eller videreuddannelse til kandidat i socialt arbejde.

Undervisere

lise.jpgLise Cronberg Salem er læge og ved at afslutte sin speciallæge uddannelse i neurologi. Hun forsvarede sin ph.d. i 2014, som omhandlede demensdiagnostik hos yngre personer – herunder personer med Downs syndrom. Lise Cronberg Salem har flere års erfaring med udredning og behandling af demens hos mennesker med udviklingshæmning i Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet.

 

Kirsten_dyrborg_95x143.jpgKirsten Dyrborg er uddannet socialformidler (SocD) og har i mange år arbejdet i en kommune. Har været ansat i Alzheimerforeningen som telefonrådgiver på Demenslinien, og har også været ansat som socialrådgiver i Rigshospitalets hukommelsesklinik. De sidste 16 år har hun været ansat i Ældre Sagens rådgivning med primærfunktion som telefonrådgiver, men med fokus på demens og pårørende.

 

anne_birgitte_sindahl_95x143.jpgAnne Birgitte Sindahl er uddannet socialformidler og har i mange år arbejdet i kommuner. Hun har også arbejdet i forskellige pensionsselskaber, hvor hun har rådgivet medlemmerne om mulighederne for at fastholde sit arbejde ved sygdom. De sidste fem år har hun været ansat i Ældre Sagens rådgivning med primærfunktion som telefonrådgiver. Hun deltager også i diverse projekter, bl.a. med fokus på pårørende.
 

ane_eckermann_95x143.jpgAne Eckermann er er demensfaglig projektkoordinator i Alzheimerforeningen. Hun er oprindelig uddannet plejehjemsassistent, blev senere afdelingsleder og har i en årrække været kursusleder ved Nationalt Videnscenter for Demens. Hun har desuden været ansat på Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet, hvor hun har forsket i at udvikle metoder for, hvordan sundhedsprofessionelle kan yde rådgivning og støtte til patienter med demenssygdomme og deres pårørende. Ane Eckermann modtog i 2013 Alzheimersforeningens forskningspris for sit mangeårige arbejde med demensområdet. 

Senest opdateret: 29. august 2017