Til forsiden

Personcentreret omsorg - september 2017

Mennesker med demens kan opleve trivsel og tilfredshed med livet og dagligdagen. Men det kræver blandt andet, at de med arbejdere, de har kontakt med, værdsætter det enkelte menneske og yder en individuel omsorg. 
Plejehjem_2015_tomas_bertelsen1200px.jpg
  • Dato: 5. september 2017
  • Sted: Herning
  • Tid: 9:30-16:00
  • Pris: 995 kr.
  • Deltagere: Max 28
  • Tilmeldingsfrist - ny dato: Torsdag den 24. august 2017 Tilmeld

At arbejde personcentreret kan være med til at forebygge angst, vrede og aggressiv adfærd gennem respekt, anerkendelse og støtte til at opfylde psykologiske behov. 

Personcentreret omsorg bygger på et værdigrundlag, som anerkender menneskets absolutte værdi, en individuel tilgang, som lægger vægt på det unikke i hvert menneske, evnen til at forstå verden fra personens perspektiv samt opbygning af et støttende miljø omkring personen med demenssygdom.

Download kursusbeskrivelsen for kurset 'Personcentreret omsorg' her (pdf)
Download program for kurset 'Personcentreret omsorg' her (pdf)

Forberedelse til kurset

Kurset består af to dele. Inden selve kursusdagen, der har fokus på personcentreret omsorg, arbejder deltagerne individuelt med e-learningskurset ABC Demens – pleje og omsorg. Det er en forudsætning for deltagelse i kurset, at ABC Demens – pleje og omsorg er gennemført.

Kurset, der bygger på metoden blended learning, giver deltagerne grundlæggende viden om demens og en indføring i teorierne om personcentreret omsorg. På selve kurset vil der være mulighed for at arbejde med cases og inddrage oplevelser fra egen praksis.

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, pædagoger og andre, som arbejder i hjemmepleje og plejeboliger.

Undervisere

Hanne Friberg er sygeplejerske og uddannelseskonsulent ved Nationalt Videnscenter for Demens. Hun er voksenunderviser og Soc. D i demens.  Hanne Friberg har i 11 år beskæftiget sig med kompetenceudvikling, undervisning og formidling om demens, som uddannelseskonsulent i SOSU Sjælland. Desuden har hun været demenskoordinator og primærsygeplejerske i en årrække i Odense kommune samt været konsulent på tværs af landet i flere demensprojekter – bl.a. indenfor forebyggelse af magtanvendelse, socialpædagogik og demens, BPSD screening og kompetenceudvikling.

toveTove Buk er uddannet sygeplejerske i 1987 og har været uddannelseskonsulent ved Nationalt Videnscenter for Demens siden marts 2014. Hun har arbejdet med patienter med demens i over 20 år, været leder for demensafdeling i 9 år, demenskonsulent i 13 år og undervist i demens i 12 år. Tove Buk blev desuden Merkonom i Personaleudvikling i 2000 og uddannet voksenunderviser i 2012. 

 

 

 

OBS: Dette kursus er en gentagelse af kurset 'Personcentreret omsorg', som afholdes i Ringsted torsdag den 30. marts 2017.

Senest opdateret: 28. juni 2017