Til forsiden

Livets afslutning - Lindrende omsorg

Alle mennesker har ret til at afslutte livet med værdighed og mindst mulig lidelse. Demens er den 5. hyppigste dødsårsag i Danmark, og næsten alle, der arbejder i plejesektoren, møder mennesker med demens i de sidste stadier af livet.
Livets_afslutning_blå-01.png
  • Dato: 28. september 2017
  • Sted: Roskilde
  • Tid: 10:00-16:00
  • Pris: 1.495 kr.
  • Deltagere: Max 100
  • Tilmeldingsfrist: NY dato: 15. september 2017 Tilmeld

Mennesker med demens kan have svært ved at give udtryk for ønsker og behov for lindring samt for smerter og andet ubehag. Det giver udfordringer i den lindrende pleje.

Temadagen giver et bud på, hvilke særlige udfordringer denne gruppe mennesker har, og hvordan man som plejepersonale bedst kan støtte og hjælpe mennesker med demens i livets sidste tid.

Pårørende til personer med demens har ofte været gennem et langstrakt forløb, hvor de selv i høj grad har måttet kompensere for deres syge familiemedlems funktionstab. Derfor har kurset også fokus på den vigtige støtte til de pårørende. Eksistentielle overvejelser om døden berøres ligeledes på temadagen. Temadagen består af oplæg med mulighed for spørgsmål og dialog.

Download kursusbeskrivelsen for kurset 'Livets afslutning – lindrende omsorg' her (pdf)

Download program for kurset 'Livets afslutning – lindrende omsorg' her (pdf)

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker på plejecentre og i hjemmeplejen, demenskoordinatorer og -konsulenter.

Undervisere

Connie-Engelund_95x143.jpgConnie Engelund er sygeplejerske og tidligere direktør for Holmegårdsparken og har mange års erfaring med mennesker med demens og pårørende. Connie Engelund har været underviser og foredragsholder i 40 år, ligesom hun har bidraget med adskillige faglige og kronikker og artikler.

 

toveTove Buk er uddannet sygeplejerske i 1987 og har været uddannelseskonsulent ved Nationalt Videnscenter for Demens siden 2014. Hun har arbejdet med patienter med demens i over 20 år, været leder for demensafdeling i 9 år, demenskonsulent i 13 år og undervist i demens i 12 år. Tove Buk blev desuden Merkonom i Personaleudvikling i 2000 og uddannet voksenunderviser i 2012.
 

jeppe-c-nissen_95x124.jpgJeppe C. Nissen har været præst på Rigshospitalet siden 2014. Tidligere har han været tilknyttet Københavns Fængsler og Plejecentret Sølund, hvor han udover at medvirke til den åndelig/eksistentielle omsorg for døende og demensramte, har undervist personale og demenskoordinatorer. Jeppe C. Nissen afsluttede i 2014 en master-afhandling om sjælesorg for demensramte og døende.

thomas_gorlen_95x143.jpgThomas Gorlén har siden 2010 været praktiserende læge i Søborg. Inden var han i 15 år praktiserende læge i Brønshøj. Han er uddannet læge ved Oslo Universitet i 1985 og har diplomkursus i palliation (NSCPM) fra 2011. Han er medformand for arbejdsgruppen bag "Forløbsprogram palliation og rehabilitering – Region H" og medforfatter til DSAMs Palliationsvejledning.

Senest opdateret: 24. august 2017