Til forsiden

Aktuelle kurser og konferencer om demens

Se Nationalt Videnscenter for Demens' oversigt over kurser, konferencer og temadage om demens i 2020.

OBS! Pga. Covid-19-epidemien er der fortsat ændringer i afholdelsen af vores kurser og konferencer. Nogle kurser er flyttet til nye datoer. Hold øje her på siden.

Vores kursus- og uddannelsestilbud spænder vidt, og vi har tilbud til fx plejepersonale, demenskoordinatorer, sygeplejersker, læger, psykologer, tandlæger, socialrådgivere, ergo- og fysioterapeuter samt ledere inden for demensområdet.

Betingelser for tilmelding

Søg i aktuelle kurser og konferencer om demens


Måltider er mere end mad

Dato: 28. oktober 2020 Sted: Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

På denne temadag kan du høre, hvordan man igangsætter kon­krete aktiviteter i forbindelse med madlavning og måltider for mennesker med demens, der kommer i dagtilbud eller bor i et botilbud. 


Smerter og delir ved demens

Dato: 3. november 2020 Sted: Odeon, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense

På dette kursus får du viden om smerter og delir samt hvordan man kan observere og handle på ændringer i helbred, adfærd og trivsel hos mennesker med demens.


Udfordrende adfærd og reduktion af forbruget af antipsykotika

Dato: 12. november 2020 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle

Kurset giver redskaber til at identificere og forebygge udfordrende adfærd, du får også viden om antipsykotisk og beroligende medicin. 


Åndelig og eksistentiel omsorg - mennesket med demens i plejebolig

Dato: 17. november 2020 Sted: DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V

På dette kursus er der fokus på de eksistentielle og åndelige behov, som mennesker med demens har, selvom deres kognitive evner kan være reducerede på grund af demenssygdommen.


AFLYST - Forskningskonference om familier, gener og etik

Dato: 27. november 2020 Sted: Rigshospitalet, Auditorie 1, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

OBS: Kurset er desværre aflyst pga Covid-19-situationen. På årets forskningskonference er der fokus på arvelige neurodegenerative sygdomme under overskriften familier, gener og etik.


Demens og rehabilitering

Dato: 30. november 2020 Sted: Scandic Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde

To dages kursus, hvor du får viden om, hvordan du kan fremme, at mennesker med demens bliver inddraget i forløbet i den tidlige fase af demenssygdommen.

Senest opdateret: 24. juni 2020