Til forsiden

Aktuelle kurser og konferencer om demens

Se Nationalt Videnscenter for Demens' oversigt over kurser, konferencer og temadage om demens.

Vores kursus- og uddannelsestilbud spænder vidt, og vi har tilbud til fx plejepersonale, demenskoordinatorer, sygeplejersker, læger, psykologer, tandlæger, socialrådgivere, ergo- og fysioterapeuter samt ledere inden for demensområdet.

Søg i aktuelle kurser og konferencer om demens


Personcentreret omsorg

Dato: 28. februar 2018 Sted: Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

På dette kursus får du indsigt i, hvordan man med personcentreret omsorg sætter personen med demens – snarere end demenssygdommen – i centrum.


Demensdiagnostik - Masterclass Advanced med James Rowe

Dato: 23. marts 2018 Sted: Rigshospitalet, Auditorium 61A, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Kom til masterclass og diskuter diagnostisk udredning med James Rowe, der er professor i kognitiv neurologi på University of Cambridge og overlæge på Cambridge Memory Clinic.


Demensdagene - Sammen om demens - også i fremtiden

Dato: 7. maj 2018 Sted: Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V

DemensDagene er en årlig tværfaglig konference om demens, hvor flere end 1.000 fagfolk fra hele landet mødes over to dage.


Fysisk træning for mennesker med demens

Dato: 7. juni 2018 Sted: DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V

På dette kursus får du indsigt i de særlige udfordringer, der er forbundet med at få træningen til at lykkes. Du får viden om demens og om, hvad vi i dag ved om effekten af fysisk træning.


Tidlig indsats til mennesker med let til moderat demens

Dato: 12. juni 2018 Sted: Scandic Jacob Gade, Flegborg 8, 7100 Vejle

Med udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang sætter vi på dette kursus fokus på livet med let til moderat demens, herunder den nyeste viden om den forebyggende og rehabiliterende indsats i tiden efter diagnosen.


Smerter og delir ved demens

Dato: 30. august 2018 Sted: Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Når mennesker med demens får andre sygdomme og symptomer, fx smerter eller delir, vil det ofte belaste den daglige trivsel for personen selv og de pårørende. På kurset får du viden om, hvordan smerter og delir kommer til udtryk, og redskaber til hvordan struktureret observation kan foregå.

Senest opdateret: 08. december 2017