Til forsiden

Aktuelle kurser og konferencer om demens

Nationalt Videnscenter for Demens - oversigt over kurser, konferencer og temadage om demens 2016.

Søg i aktuelle kurser og konferencer om demens


Fysisk træning for mennesker med demens (2 dage i oktober 2016)

Dato: 3. oktober 2016 Sted: København

Fysisk træning har god effekt på det fysiske funktionsniveau  også hos mennesker med demens. Men hvordan får man træningen til at lykkes i praksis?


Netværkskonference for demens-udredningsenheder

Dato: 12. oktober 2016 Sted: Vejle

Kom til netværkskonference med medarbejdere fra demens-udredningsenheder i hele Danmark og deltag i workshops målrettet de enkelte faggrupper.


Skandinavisk konference: God demensomsorg – et spørgsmål om ledelse?

Dato: 24. oktober 2016 Sted: Oslo, Norge

God demensomsorg  et spørgsmål om ledelse? Kom til Skandinavisk konference om ledelse i demensomsorgen. I 2016 holdes konferencen over 2 dage i Oslo, hvor vi sætter fokus på ledelse i spændingsfeltet mellem ideologi og praksis.


Demensdiagnostik – Masterclass basic

Dato: 11. november 2016 Sted: København

Masterclass med udgangspunkt i konkrete patient-cases med de problemstillinger, man oftest møder i en demensudredningsenhed. Bliv introduceret til mulige differentialdiagnoser og typisk anvendte udredningsmetoder.


Hvilken rolle spiller religion, sprog og kultur i demensomsorgen?

Dato: 17. november 2016 Sted: København

Hvilken betydning har forskellige kulturers syn på alderdom og sygdom? Bliv rustet til at varetage individuelle omsorgs- og plejeforløb med udgangspunktet i de særlige udfordringer, som kultur, religion og sprog giver i arbejdet med demens.


Forskningskonference – lægemidler og demens

Dato: 25. november 2016 Sted: København

Medicinsk behandling rummer helt særlige etiske og praktiske udfordringer hos mennesker med demens. Hør den nyeste viden om det generelle medicinforbrug og forbrug af psykofarmaka og morfin hos mennesker med demens. Er forbruget passende eller for højt? Kan det sænkes?