Til forsiden

Aktuelle kurser og konferencer om demens

Nationalt Videnscenter for Demens - oversigt over kurser, konferencer og temadage om demens 2016.

Søg i aktuelle kurser og konferencer om demens


Demensdiagnostik – Masterclass basic

Dato: 11. november 2016 Sted: København

Masterclass med udgangspunkt i konkrete patient-cases med de problemstillinger, man oftest møder i en demensudredningsenhed. Bliv introduceret til mulige differentialdiagnoser og typisk anvendte udredningsmetoder.


Hvilken rolle spiller religion, sprog og kultur i demensomsorgen?

Dato: 17. november 2016 Sted: København

Hvilken betydning har forskellige kulturers syn på alderdom og sygdom? Bliv rustet til at varetage individuelle omsorgs- og plejeforløb med udgangspunktet i de særlige udfordringer, som kultur, religion og sprog giver i arbejdet med demens.


Forskningskonference – lægemidler og demens

Dato: 25. november 2016 Sted: København

Medicinsk behandling rummer helt særlige etiske og praktiske udfordringer hos mennesker med demens. Hør den nyeste viden om det generelle medicinforbrug og forbrug af psykofarmaka og morfin hos mennesker med demens. Er forbruget passende eller for højt? Kan det sænkes?  


Den svære samtale med mennesker med demens og deres pårørende

Dato: 1. december 2016 Sted: Odense

Det kan være en stor udfordring at gennemføre en samtale med et menneske i krise. Få viden om nyere sorgteori, traume- og kriseteori og de mest almindelige krisereaktioner. Kurset giver også indblik i værktøjer til at gennemføre sorg- og krisesamtaler.