Til forsiden

Aktuelle kurser og konferencer om demens

Se Nationalt Videnscenter for Demens' oversigt over kurser, konferencer og temadage om demens 2016 og 2017.

Vores kursus- og uddannelsestilbud spænder vidt, og vi har tilbud til mange faggrupper, fx plejepersonale, demenskoordinatorer, sygeplejersker, læger, psykologer, tandlæger, socialrådgivere, ergo- og fysioterapeuter og ph.d.-studerende.

Søg i aktuelle kurser og konferencer om demens


Ph.d.-kursus: Alzheimer's disease and other neurodegenerative dementias

Dato: 22. august 2017 Sted: København

Kurset er for pd.d.-studerende og er arrangeret i et samarbejde mellem Nationalt Videnscenter for Demens og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.


Personcentreret omsorg - september 2017

Dato: 5. september 2017 Sted: Herning

Lær at arbejde personcentreret og derigennem være med til at forebygge angst, vrede og aggressiv adfærd gennem respekt, anerkendelse og støtte til at opfylde psykologiske behov.


Mennesker med udviklingshæmning og demens

Dato: 6. september 2017 Sted: Odense

I takt med stigende levealder øges forekomsten af demenssygdomme hos mennesker med udviklingshæmning. Derfor er det vigtigt, at fagfolk, der arbejder med denne gruppe mennesker, har viden om demenssygdomme og de symptomer, man særligt skal være opmærksom på.


Livets afslutning - Lindrende omsorg

Dato: 28. september 2017 Sted: Roskilde

Alle mennesker har ret til at afslutte livet med værdighed og mindst mulig lidelse. Demens er den 5. hyppigste dødsårsag i Danmark, og næsten alle, der arbejder i plejesektoren, møder mennesker med demens i de sidste stadier af livet.


Den forunderlige hjerne – Kognitive funktioner og forstyrrelser

Dato: 5. oktober 2017 Sted: København

Findes der forskellige former for hukommelse? Hvad vil det sige at være opmærksom? Og hvilke funktioner kan sproget opdeles i? Med udgangspunkt i neuropsykologien sætter kurset fokus på de mest centrale kognitive funktioner som hukommelse, sprog og opmærksomhed.


Demenskursus – for socialrådgivere

Dato: 6. oktober 2017 Sted: København

Livet med demens rummer mange udfordringer, fx kan det være svært at klare almindelige daglige gøremål og overkomme sociale og økonomiske problemstillinger. Det er derfor vigtigt, at fx socialrådgivere og sagsbehandlere sikrer den rette hjælp og støtte. 

Senest opdateret: 12. juni 2017