Til forsiden

Aktuelle kurser og konferencer om demens

Se Nationalt Videnscenter for Demens' oversigt over kurser, konferencer og temadage om demens 2016 og 2017.

Vores kursus- og uddannelsestilbud spænder vidt, og vi har tilbud til mange faggrupper, fx plejepersonale, demenskoordinatorer, sygeplejersker, læger, psykologer, tandlæger, socialrådgivere, ergo- og fysioterapeuter og ph.d.-studerende.

Søg i aktuelle kurser og konferencer om demens


Seksualitet og kærlighedsliv

Dato: 26. oktober 2017 Sted: KURSET ER DESVÆRRE AFLYST

Mennesker har seksuelle behov og følelser hele livet, også når en demenssygdom bliver en del af hverdagen. Demens kan give udfordringer både for personen selv, for partneren og for personalet, som har til opgave at yde omsorg for personen med demens.


Fysisk træning for mennesker med demens - november

Dato: 9. november 2017 Sted: Odense

Fysisk træning har positiv effekt på det fysiske funktions­niveau og velbefindende både hos raske og hos mennesker med demens. Men det kræver viden om demenssygdom hos fysio- eller ergoterapeuten, hvis den fysiske træning skal lykkes.


Forskningskonference – Diagnostic evaluation

Dato: 24. november 2017 Sted: København

På dette års forskningskonference sætter vi fokus på bl.a. biomarkører og billeddiagnostik, der bruges ved udredning af demens. Få indblik i ny viden om udvalgte diagnostiske metoder og vær med til at diskutere deres brugbarhed, diagnostiske faldgruber og organisering af diagnostikken.

Senest opdateret: 12. juni 2017