Til forsiden

Aktuelle kurser og konferencer om demens

Se Nationalt Videnscenter for Demens' oversigt over kurser, konferencer og temadage om demens 2016 og 2017.

Vores kursus- og uddannelsestilbud spænder vidt, og vi har tilbud til mange faggrupper, fx plejepersonale, demenskoordinatorer, sygeplejersker, læger, psykologer, tandlæger, socialrådgivere, ergo- og fysioterapeuter og ph.d.-studerende.

Søg i aktuelle kurser og konferencer om demens


Fysisk træning for mennesker med demens - januar

Dato: 19. januar 2017 Sted: København

Fysisk træning har positiv effekt på det fysiske funktions­niveau og velbefindende både hos raske og hos mennesker med demens. Men det kræver viden om demenssygdom hos fysio- eller ergoterapeuten, hvis den fysiske træning skal lykkes.


Demensudredning hos patienter med anden sproglig og kulturel baggrund

Dato: 7. marts 2017 Sted: Aarhus

Kurset giver indblik i udfordringerne ved tværkulturel demensdiagnostik, og deltagerne får træning i brugen af RUDAS som klinisk testmetode som alternativ til MMSE og urskivetest.


Masterclass advanced med Martin Rossor - demensdiagnostik

Dato: 10. marts 2017 Sted: København

Kom til masterclass og diskuter diagnostisk udredning med professor Martin Rossor, der er en af de førende internationale eksperter.


Psykologiske tilbud til pårørende - kursus for psykologer

Dato: 29. marts 2017 Sted: København

Dette kursus giver psykologer grundlæggende viden og psykologfaglige værktøjer i forbindelse med psykologisk behandling til pårørende til mennesker med demens.


Personcentreret omsorg

Dato: 30. marts 2017 Sted: Ringsted

Lær at arbejde personcentreret og derigennem være med til at forebygge angst, vrede og aggressiv adfærd gennem respekt, anerkendelse og støtte til at opfylde psykologiske behov.


DemensDagene 2017

Dato: 8. maj 2017 Sted: København

DemensDagene er en årligt tilbagevendende tværfaglig konference om demens, hvor flere end 900 fagfolk fra hele landet mødes over to dage. Spar penge ved tidlige tilmelding.