Til forsiden

Regnefærdighed

Evnen til at tælle mønter og sedler sammen, kontrollere byttepenge når man køber ind, forstå et kontoudtog eller betale en regning forudsætter basale regnefærdigheder, som de fleste opfatter som selvfølgelige.

Begyndende svigt i evnen til at regne og håndtere pengesager kan udgøre et tidligt forvarsel om udvikling af demens. I forbindelse med demensudredning er det ofte relevant at spørge, om der er sket en mærkbar forringelse af evnen til at overskue og håndtere pengesager.

En simpel vurdering af regnefærdighed indgår i mange kognitive screeningstests. Resultatet af en regneprøve kan i praksis være svært at vurdere, da der også hos raske ældre ses betydelig variation i evnen til f.eks. hovedregning. Præstationen på en regneopgave bør derfor altid vurderes ud fra, hvad man ville forvente på baggrund af den undersøgtes uddannelse og tidligere erhverv.

Læs mere om kognitive forstyrrelser ved demens:

  • Vogel A, Stokholm J. Demens - Alzheimers sygdom, Lewy body demens og frontotemporal demens. In: Gade A, Gerlach C, Starrfeldt R, Pedersen PM, eds. Klinisk neuropsykologi. København: Frydenlund, 2009:336-358.
Selskabet Danske Neuropsykologer

 

Senest opdateret: 09. juni 2016