Til forsiden

Opmærksomhed

Ved Alzheimers sygdom er den basale opmærksomhed i reglen overvejende intakt langt hen i sygdomsforløbet.

Patienterne reagerer umiddelbart på spørgsmål samt andre påvirkninger og klarer simple opmærksomhedstests (f.eks. gentagelse af en kort talrække) omtrent lige så godt som raske jævnaldrende.

De mere komplekse aspekter af opmærksomhedsfunktionen svækkes imidlertid. Det drejer sig f.eks. om evnen til at fokusere målrettet på noget bestemt og se bort fra distraherende påvirkninger (selektiv eller fokuseret opmærksomhed) - eller om evnen til at holde flere ting i opmærksomheden på samme tid (delt opmærksomhed). Disse komplekse opmærksomhedsfunktioner hænger sammen med de overordnede mentale styringsprocesser, som man kalder for eksekutive funktioner.

Svækkelsen af komplekse opmærksomhedsfunktioner ved Alzheimers sygdom menes bl.a. at stamme fra den tiltagende mangel på signalstoffet acetylkolin. Ved behandling med medicin, der bremser nedbrydningen af acetylkolin, ses ofte en relativ bedring af opmærksomheden.

Ved Lewy body demens ses hyppigt variationer og svigt i opmærksomhed og vågenhed. Patienterne har svært ved at fastholde det mentale fokus, bliver pludseligt ukoncentrerede eller søvnige og kan blive forbigående forvirrede (konfuse) eller desorienterede.

Senest opdateret: 16. februar 2015