Til forsiden

Opfattelse af rum og retning

Svigt i evnen til at orientere sig rumligt og forstå rumlige forhold (visuospatiale svigt) kan udgøre et af de tidligste symptomer på udvikling af demens.

Patienterne har svært ved at finde vej selv i vante omgivelser og har svært ved at overskue land- eller bykort. Ved nærmere undersøgelse ses, at patienterne har svært ved opgaver som at tegne et ur, kopiere en simpel figurtegning (f.eks. overlappende 5-kanter fra MMSE) eller lægge et simpelt puslespil. Efterhånden som sygdommen skrider frem, bliver rum-retningsproblemerne mere udtalte, og blot det at finde sit eget værelse på plejehjemmet kan blive en udfordring.

Forekomsten af visuelt-rumlige forstyrrelser i den tidlige fase af Alzheimers sygdom skyldes formentlig, at sygdomsforandringerne ofte begynder i tindinge- og isselappen (se illustration), hvor den rumlige forarbejdning finder sted. Der er lavet forskning, der tyder på, at visuelt-rumlige forstyrrelser debuterer omtrent lige så tidligt som hukommelsesbesvær ved Alzheimers sygdom, og at det derfra går hastigt ned ad bakke med opfattelsen af rum og retning(1). Problemer med at få mening i synsindtryk og identificere genstande med synet alene (visuel agnosi) optræder som regel først sent i forløbet ved Alzheimers sygdom.

Også ved demenstyper med overvejende subkortikal involvering (vaskulær demens, Lewy body demens og demens ved Parkinsons sygdom) er svigt i rumlige funktioner almindeligt forekommende.

Referencer:

1) Johnson DK, Storandt M, Morris JC, Galvin JE. Longitudinal study of the transition from healthy aging to Alzheimer disease. Arch Neurol 2009 Oct;66(10):1254-9.

Senest opdateret: 16. februar 2015