Til forsiden

Svigt i kognitive funktioner

Demens er en tilstand, der bl.a. viser sig ved svækkelse af mentale funktioner som hukommelse, koncentration, rumopfattelse, sprogfærdighed, problemløsning, m.v. Sådanne færdigheder kaldes i fagsprog kognitive funktioner (afledt af det latinske cognitio, der kan oversættes ved tænkning).
20160126TB_NVD_Genre23-1200x800.jpg

Hukommelsesbesvær vil ofte udgøre et af de første og mest karakteristiske tegn på demens, men svigt i andre kognitive funktioner kan forekomme samtidigt med eller tidligere end svigtende hukommelse.

Nogle af de kognitive funktioner, der typisk rammes ved demens er:

Endvidere kan der forekomme ændringer i personlighed og følelsesliv ligesom indsigten i egen situation og sygdom kan svækkes:

Hukommelse kan deles op i flere undertyper af hukommelse, der påvirkes forskelligt ved forskellige demenssygdomme. Man skelner almindeligvis mellem episodisk, semantisk og procedural hukommelse. Disse typer af hukommelse kaldes af hukommelsesforskere under ét for langtidshukommelse.

Senest opdateret: 23. marts 2017