Til forsiden

Sygeplejerske, vikariat

En stilling som sygeplejerske ved Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet Blegdamsvej er ledig til besættelse snarest muligt.

Klinikprofil

Nationalt Videnscenter for Demens (NVD) er forankret i Neurologisk Klinik og består af et landsdækkende videnscenter, en forskningsenhed og en Hukommelsesklinik med adresse i hhv. Glostrup og på Blegdamsvej. 

I Hukommelsesklinikken varetager vi ambulant udredning, behandling, og opfølgning af patienter med kognitive forstyrrelser og demenssygdomme. Vi samarbejder især med praktiserende læger, øvrige demensenheder og kommunerne i Region Hovedstaden efter regionens forløbsprogram for demens (www.regionh.dk/til-fagfolk/Sundhed/kronisk-sygdom/Sider/Forloebsprogram-for-demens). 

Personalegruppen er et tværfagligt team med speciallæger i neurologi, psykiatri og geriatri, samt neuropsykologer, sygeplejersker, lægesekretærer og en socialrådgiver. Det er planlagt, at de to klinikker skal samles på en matrikel indenfor kort tid.

Sygeplejersken fungerer som kontaktsygeplejerske og forløbskoordinator for en gruppe patienter og deres pårørende og tilrettelægger udredningsprogram og opfølgning i samarbejde med kontaktlægen. Der er selvstændige konsultationer, rådgivnings- og undervisningsopgaver, og enkelte hjemmebesøg er også en del af funktionen.  

Vi tilbyder:

 • Engagerede, erfarne kolleger og visionær ledelse
 • Højt fagligt niveau med fokus på den enkelte patients forløb og behov
 • Et godt tværfagligt arbejdsmiljø med kolleger med mange forskellige kompetencer
 • Mulighed for udvikling og uddannelse
 • Et individuelt tilrettelagt oplæringsprogram med erfaren sygeplejerske tilknyttet.

Vi forventer, at du:

 • er uddannet sygeplejerske 
 • har lyst til at arbejde med kognitive vurderinger, omsorg og støtte til patienter og pårørende
 • har erfaring, og evt. videreuddannelse indenfor demensområdet
 • har kendskab til relevante kliniske IT-systemer på brugerniveau
 • har gode samarbejdsevner og aktivt vil deltage i den faglige udvikling af Hukommelsesklinikkens tilbud til patienter og pårørende.

Erfaring fra ambulatoriearbejde og hjemmepleje er en fordel.

Arbejdstider

Stillingen er 37 timer ugentligt i dagtjeneste.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst

Stillingen er et vikariat, som løber frem til udgangen af 2019 med gode muligheder for forlængelse. 

Ansøgnings- og ansættelsesprocedure

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 34/35.

Send ansøgning og CV via Region H jobportal senest: Mandag den 20. august 2018 kl. 12:00.

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til:

 • Afdelingssygeplejerske Hanne Sørensen tlf. 35 45 84 08 
 • Overlæge Birgitte Bo Andersen tlf. 35 45 67 03
 
Senest opdateret: 06. juli 2018