Til forsiden

Synapser

Synapsen er det ganske lille mellemrum mellem to nerve-ender.

Synapsen er overgangsstedet mellem to nerveceller (neuroner), hvorigennem et neuron kommunikerer med det næste neuron. Kommunikation mellem nerveceller fungerer på den måde, at et aktiveret neuron fra sit akson frigør et kemisk signalstof i synapsen.

Signalstoffet, der også kaldes en neurotransmitter, forbinder sig til særlige molekyler i modtagecellen (kaldet receptorer), hvorved der opstår en impuls med en fremmende eller hæmmende effekt i modtagecellen.

Overflødigt signalstof i synapsen nedbrydes øjeblikkeligt af et enzym. Således nedbrydes fx signalstoffet acetylcholin af enzymet acetylcholinesterase. Herefter er synapsen straks klar til at gentage transmissionsprocessen.

Ved Alzheimers sygdom er der en nedsat produktion af acetylcholin. Nogle af lægemidlerne mod demens (acetylcholinesterasehæmmere) virker ved at svække det nedbrydende enzym acetylcholinesterase. På den måde får den reducerede mængde acetylcholin bedre tid til at virke på modtagercellen.

Hjernen råder over et bredt spektrum af signalstoffer, og hjernens neuroner er organiseret i særlige netværk, som fungerer overvejende med én type signalstof. Det mest udbredte aktiverende signalstof er glutamat, som over 70 % af alle synapser benytter til kommunikation mellem nervecellerene. Lægemidlet Memantin har en stabiliserende effekt på glutamat-signalleringen.

Signalstoffet serotonin virker i et netværk, som regulerer blandt andet appetit, seksuallyst og humør. Stoffer, som øger virkningen af serotonin, har vist sig effektive til behandling af depression.

Hukommelsen synes særlig afhængig af netværk, hvor acetylcholin indgår i synapserne, og lægemidler mod demens, der hindrer nedbrydning af acethylcholin (acetylcholinesterasehæmmere), er effektive ved de demenssygdomme, hvor der er sparsomme mængder af acetylcholin.

Referencer:

Hasselbalch, S. G. (2011). Hjernens struktur og funktion. I: Paulsen, S. (Red.), Forstå demens (2.udgave, s. 17-26). København: Hans Reitzels Forlag.

Senest opdateret: 12. juni 2017