Til forsiden

Hvor i hjernen bor sanserne?

Vores sanser, fx syn og hørelse, og kognitive funktioner er placeret forskellige steder i den del af hjernen, der kaldes hjernebarken.

Hjerner_anatomi_sanserne_300x300.jpg

Den forreste del af storhjernen (frontallappen) tager sig af bevidst tankegang, planlægning og organisering. Det er også her store dele af vores hukommelse og opmærksomhed understøttes, ligesom frontallappen har betydning for vores følelsesliv. Lugtesans og smagssans bearbejdes i gamle, dybtliggende områder mellem pande- og tindingelappen.

Den midterste del af hjernen kaldet isselappen (partietalap) står for opfattelsen af mange forskellige sanseindtryk som fx smerte, berøring, tryk og temperatur, samt føle- og stillingssans.

Tindingelappen (temporallap). som findes under frontallappen, tager sig af hørelsen. 

Nakkelappen (occipitallap), der sidder bagerst i hjernen lige over lillehjernen, opfanger og fortolker synsindtryk.

Lillehjernen (cerebellum) tager sig af de mest basale funktioner som balance, motorisk koordinering og muskelsamarbejde. Lillehjernen er forbundet med resten af hjernen og modtager informationer fra øjne, ører og muskler. Lillehjernen har især betydning for vores finmotorik.

Referencer:

Hasselbalch, S. G. (2011). Hjernens struktur og funktion. I: Paulsen, S. (Red.), Forstå demens (2.udgave, s. 17-26). København: Hans Reitzels Forlag.

Senest opdateret: 16. juni 2017