Til forsiden

Forandringer i hjernen ved Lewy body demens

Lewy body demens skyldes ophobning af et protein i hjernestammen og påvirker derfor motorik og bevægelse.

Vidste du at:

Lewy-legemer er opkaldt efter den tyske læge Friederich Lewy (1885-1950), som i 1913 beskrev ophobninger af et dengang ukendt stof inde i nerveceller dybt nede i hjernestammen. 

Lewy-legemer (fra engelsk Lewy body) er ophobninger af et protein inde i nerveceller dybt nede i et område af hjernen, som kaldes hjernestammen, og som er med til at aktivere vores bevægelser. Disse Lewy-legemer er fundet hos patienter med Parkinsons sygdom, som i sig selv medfører langsomme, stive bevægelser, rysten på hænderne, nedsat mimik, monoton tale og trippende, foroverbøjet gang.

Ved Lewy body demens finder man de samme Lewy-legemer dybt i hjernen, men også i store dele af hjernen – også i områder, som varetager intellektuelle funktioner. Ved Parkinsons sygdom ses derfor i mange år kun bevægeforstyrrelser, mens man ved Lewy body demens ser en kombination af bevægeforstyrrelser og demens.

Hvorfor Lewy-legemer i nogle tilfælde holder sig til de nedre centrale dele af hjernen, og hvorfor de i nogle tilfælde er spredt til hele hjernen, ved man ikke. Man ved nu, at Lewy-legemerne består af et protein – alfa-synuclein – men hvorfor det ophobes i cellerne, og hvorfor disse går til grunde, vides ikke.

Hvor i hjernen rammer Lewy body demens?

Lewy body demens rammer både områder dybt i hjernen, som regulerer vores bevægelser, og i selve storhjernens områder for forskellige intellektuelle funktioner. Sammenlignet med fx Alzheimers sygdom rammes områder endnu længere bagtil i hjernen, altså også områder i nakkelappen, som bearbejder synsindtryk. Det er derfor, at synsforstyrrelser, herunder visuelle hallucinationer, er karakteristiske symptomer hos mennesker med Lewy body demens.

Læs mere om Lewy body demens her.

Referencer:

Hasselbalch, S. G. og Stokholm, J. (2011). Demenssygdomme. I: Paulsen, S. (Red.), Forstå demens (2.udgave, s. 53-80). København: Hans Reitzels Forlag.

Senest opdateret: 15. juni 2017