Til forsiden

De basale ganglier og thalamus

De basale ganglier er en del af storhjernen og har betydning for vores kontrol af bevægelse og intellektuelle funktioner.

Dybt i storhjernen ligger afgrænsede grupper af nerveceller som en del af de netværk, der forbinder hjernebarkområder med hinanden. De kaldes de basale ganglier og har blandt andet betydning for vores motoriske kontrol og kontrol af intellektuelle funktioner.

De basale ganglier har også forbindelse med thalamus, en stor kerne af nerveceller, som er hjernens vigtigste omkoblingscenter for de føleindtryk, der kommer til hjernen gennem nerverne i rygmarven.

De basale ganglier er tæt forbundet med blandt andet nerveceller, der producerer signalstoffet dopamin. Ødelægges disse nerveceller, som det sker ved Parkinsons sygdom, indtræder der en ubalance i de basale gangliers kontrol af bevægelserne, som bliver langsomme og stive.

De langsomme og stive bevægelser, som blandt andet medfører en småtrippende gang og balanceproblemer, ses ved de demenssygdomme, der rammer de basale ganglier. Det drejer sig om Lewy body demens, demens ved Parkinsons sygdom og de atypiske parkinsonsygdomme.

Referencer:

Hasselbalch, S. G. (2011). Hjernens struktur og funktion. I: Paulsen, S. (Red.), Forstå demens (2.udgave, s. 17-26). København: Hans Reitzels Forlag.

 

Senest opdateret: 04. januar 2018