Til forsiden

Sådan fungerer den raske hjerne

Hjernen er et af kroppens vigtigste organer og kan kaldes nervesystemets ’hovedcomputer’.

Det er hjernen, som bearbejder vores sanseindtryk, kontrollerer kroppens funktioner og er sæde for vores bevidste erkendelse og viljestyrede handlinger.

hjerner_web_300x300.jpgHjernen består overordnet set af tre dele: Storhjernen, lillehjernen og hjernestammen.

I storhjernen findes også det limbiske system, de basale ganglier og thalamus.

Det egentlige hjernearbejde – styring af vores intellektuelle funktioner og livsvigtige funktioner som vejrtrækning og hjertets pumpefunktion – finder sted i netværket af  nerveceller (neuroner) i hjernens forskellige dele.

Hos voksne indeholder hjernen omkring 100 milliarder nerveceller, der danner mere end 100 billioner (100.000.000.000.000) forbindelsespunkter (synapser).

Hjerneforskere kalder dette tætte, forgrenede vildnis af nerveceller for et "neuralt netværk".

Signaler (i form af små elektriske og kemiske ladninger, der bevæger sig gennem det neurale netværk, udgør grundlaget for vores erindringer, tanker og følelser.

Hjernen – set fra flere vinkler

Hjernen bliver tit afbilledet som ovenfor, når man skal beskrive, hvor forskellige dele eller funktioner er placeret.


Sagittal snit (længdesnit) deler hjernen i en venstre og højre halvdel. Snittet løber fra forsiden af hovedet (anterior) til rygsiden af hovedet (posterior).


Koronal snit (frontal- eller tværsnit) deler hjernen på i en 'mave-vendt' (ventral) og 'rygvendt' (dorsal) halvdel. Snittet er lodret (vertikalt) og løber fra den ene side af hovedet til den anden side af hovedet.


Horisontal snit (transvers snit) deler hjernen i en 'øvre' og 'nedre' del. Snittet går gennem hjernen på tværs (horisontalt).

Læs mere om hjernens opbygning og mange funktioner:

Senest opdateret: 19. november 2018