Til forsiden

Værktøjskassen – tre kurser til hjemkøb

Kursus til hjemkøb 2020: Nationalt Videnscenter for Demens har udviklet tre kurser til hjemkøb, der tager afsæt i Værktøjskassen. Man kan vælge at hjemkøbe disse kurser, hvis medarbejderne i kommunen har behov for at få viden og kompetencer om Værktøjskassens red­skaber. Kurset kan evt. afholdes sammen med kolleger i nabokommunerne eller fra det lokale demensnetværk.

På disse tre kurser til hjemkøb får kursusdeltagerne indblik i, hvordan man anvender Værktøjskassens manualer og værktøjer i praksis. Der er fokus på følgende emner:

A: Tidlig indsats og samtalehjulet – et værktøj til personcentreret samtale om livet med demens. Værktøjet an­vendes ved indledende og opfølgende samtaler med mennesker med demens i tidlig fase. (1 dag)

B: De psykologiske udfordringer og facilitering af samtalegrupper både til personer med let demens og til pårørende (1 dag).

C: Undervisning til mennesker med demens og deres pårørende i tiden efter diagnosen samt til pårørende efterhånden som sygdommen udvikler sig (2 dage).

Kursus A, B og C kan afholdes som enkeltkurser, eller man kan vælge at afholde to af kurserne eller alle tre.

Emner

Kursus A

 • Introduktion - Værktøjskassens værdier og baggrundsviden
 • Rammer for tidlig indsats
 • Psykologiske udfordringer og reaktioner
 • Samtalehjul version demens, samtalehjul til personer med let til moderat demens
 • Hvordan kommer jeg i gang - samtalens 5 trin 

Kursus B

 • Introduktion - Værktøjskassens værdier og baggrundsviden
 • Samtalegrupper for personer med let til moderat demens 
 • Facilitering af gruppeprocesser
 • Livet som pårørende, samtalegrupper for pårørende
 • Barrierer og dilemmaer i gruppeprocesser

Kursus C (over 2 dage)

 • Introduktion - Værktøjskassens værdier og baggrundsviden
 • Undervisning af personer med let til moderat demens 
 • Kompenserende undervisningsmetoder til personer med let til moderat demens
 • Undervisning af pårørende til personer med demens 
 • Sundhedspædagogik 
 • Motivation for læring og forandring
 • Pædagogiske og didaktiske overvejelser
 • Etik og autonomi
 • Handleplan 

Målgruppe

Fagpersoner fra regioner og kommuner, der har ansvar for eller er involveret i rådgivning, vejledning, undervisning og støtte til mennesker med let til moderat de­mens og til pårørende, fx demenskoordinatorer, sygeplejersker, ergoterapeuter, socialrådgivere eller andre faggrupper med tilsvarende viden og kompetencer

Deltagerantal

Vi anbefaler max 25 deltagere pr. hold. 

Pris

Kurserne koster 16.000 kr. pr. dag. Prisen dækker undervisning, materialer og kursusbeviser. Udgifter til transport og evt. overnatning for underviser lægges oven i kursuspris. Bestiller sørger selv for forplejning til kursister og undervisere

Det vil være muligt at tilkøbe et fysisk eksemplar af Værktøjskassen til alle kursusdeltagere. Køb Værktøjskassen her.

Undervisere

Uddannelseskonsulenter fra Nationalt Videnscenter for Demens.

Bestilling af kurserne

Skriv til os på mail: vide@regionh.dk eller ring på telefon 3545 6922, hvis du vil vide mere eller bestille kurserne.

Senest opdateret: 25. november 2019