Til forsiden

Temakatalog: Sammensæt selv kurser til hjemkøb og 'blended learning'

Her kan du se, hvilke temaer du kan tage afsæt i, hvis du ønsker at købe kurser om demens hjem til din arbejdsplads. Vi skræddersyer forløb til ansatte i kommuner, på hospitaler og andre organisationer, som beskæftiger sig med demens.

Skræddersyede kurser og kurser til hjemkøb afholdes på arbejdspladser overalt i Danmark - tag gerne afsæt i temakataloget herunder. Ønsker I et uforpligtende tilbud, så ring eller skriv til os og beskriv jeres ønsker, målgruppe og formål for aktiviteten. Så sender vi et forslag til indhold, undervisere og pris.

Temakatalog:

 • Tema 1: Kommunikation med mennesker med demens
  Uddybning af hvordan kommunikationen påvirkes og hvordan kommunikationen tilpasses.

  Tema 2: Når personen pludselig reagerer anderledes
  Uddybning af emnerne delir og depression. Observation, refleksion og handling ved disse tilstande.

  Tema 3: Pas på dig selv – og pas på hinanden
  Forebyggelse og analyse af udadreagerende adfærd. Redskaber til at passe på sig selv.

  Tema 4: Observation af det hele menneske
  Den særlige udfordring når borgeren ikke længere kan tage vare på egen sundhedstilstand.

  Tema 5: Ernæring og det gode måltid
  Særlige udfordringer ved demenssygdom.

  Tema 6: Den meningsfulde hverdag
  Idéer til hverdagsaktiviteter og fysisk aktivitet.

  Tema 7: Etiske dilemmaer i demensomsorgen
  Omsorgspligt og omsorgssvigt. Selvbestemmelse og handlefrihed.

  Tema 8: Dilemmaer i samarbejdet med pårørende
  Pårørende er vigtige samarbejdspartnere. Fokus på anerkendende dialog og opfølgning.

  Tema 9: Kan borgere med frontallapsdemens (FTD) rummes i samvær med andre?
  Udfordringer ved FTD. Idéer til det gode samvær.

  Tema 10: Adfærdsforstyrrelser – forebyggelse og handling
  Forebyggende indsatser med fokus på personalets adfærd, organisering og omgivelsernes betydning.

  Tema 11: De fysiske rammers betydning for mennesker med demens
  Indretning af demensvenlige omgivelser – også ved indflytning i plejebolig. 

  Tema 12: Opsporing og diagnosticering af demens 
  Almindelig glemsomhed eller demens? Symptomer og undersøgelser ved mistanke om demens.

Kontakt os på e-mail vide@regionh.dk eller på telefon 35 45 69 22. 

 

Senest opdateret: 21. november 2016