Til forsiden

Lær at forebygge adfærdsproblemer i hverdagen

Kursus til hjemkøb 2019: Lær hvordan man kan analysere og reflektere over fysiske, psykiske og sociale årsager til vanskelige situationer i arbejdet med mennesker med demens. 

Oplever du og dine medarbejdere eller kolleger situationer i arbejdet med personer med demens, som er svære at håndtere? Benyt muligheden for at hjemkøbe en kursusdag om forebyggelse af adfærdsproblemer, hvor involvering af deltagerne vægtes højt.

Mennesker med demens gør det, der giver mest mening for dem i situationen. Går man ud fra dette princip, kan man som fagperson få en mere positiv tilgang til de udfordringer,
man møder i det daglige arbejde. Der vil dog altid kunne opstå situationer og adfærd hos mennesker med demens, som er svære at håndtere.

På kurset får deltagerne indblik i, hvordan man kan analysere og reflektere over fysiske, psykiske og sociale årsager til vanskelige situationer i dagligdagen. Det giver større forståelse for de reaktioner, man kan møde i samarbejdet med mennesker med demens, og et udgangspunkt for bedre at kunne rumme og agere hensigtsmæssigt i disse situationer.

Kurset kan justeres i begrænset omfang.

Det anbefales, at deltagerne inden kursusdagen gennemgår e-learningen ABC Demens – pleje og omsorg

Målgruppe

Plejepersonale, nøglepersoner, demenskoordinatorer, demenskonsulenter og undervisere på demensområdet.

Der kan max. være 28 kursister på et hold.

Pris

En kursusdag med underviser, inkl. kursusmaterialer, koster 14.000 kr. Transport og eventuelt overnatning for underviser betales separat.

Undervisere

Uddannelseskonsulenter fra Nationalt Videnscenter for Demens.

Emner på kursusdagen

  • Forebyggelse via personcentreret omsorg
  • Den gode relation – det gode samspil
  • Adfærdsudtryk og mulige fysiske årsager til adfærdsproblemer
  • Fundamentale følelser og tilknytning
  • Forstå personens adfærd, før du handler
  • Refleksion over egne dilemmaer
Senest opdateret: 03. december 2018