Til forsiden

Lær at forebygge adfærdsproblemer i hverdagen

Kursus til hjemkøb: Få en positiv tilgang til at håndtere situationer med udfordrende adfærd hos mennesker med demens.

Mennesker med demens gør det, der giver mest mening i situationen. Går man ud fra dette princip, kan man som fagperson få en mere positiv tilgang til de udfordringer, man møder i det daglige arbejde. Der vil dog altid kunne opstå situationer og udfordrende adfærd hos mennesker med demens, som er svære for personalet at håndtere.

På dette kursus får deltagerne indblik i, hvordan man kan analysere og reflektere over fysiske, psykiske og sociale årsager til vanskelige situationer i dagligdagen. Med udgangspunkt i dette bliver det lettere at rumme og agere i disse situationer.

Kurset varer en dag og afholdes i tidsrummet 9.00-15.30.

Kurset justeres i begrænset omfang efter jeres behov. Vi foreslår, at undervisningsmetoden er skiftevis oplæg og arbejde med konkrete cases, hvor involvering af kursusdeltagere vægtes højt.

Målgruppe

Plejepersonale, nøglepersoner, demenskoordinatorer, demenskonsulenter og undervisere på demensområdet. Der kan være max 25 deltagere på et hold.

Pris

Prisen er 13.000 kr. for en kursusdag med underviser, inkl. kursus-materialer. Transport og eventuelt overnatning for underviser betales separat.

Undervisere

Uddannelseskonsulenter fra Nationalt Videnscenter for Demens. Alle vores konsulenter har en relevant faglig baggrund,ligesom de har stor viden om demens og mange års undervisningserfaring.

EMNER PÅ KURSUSDAGEN: 

Forebyggelse via personcentreret omsorg

Hvilken mening giver adfærden i situationen?

Forstå personens adfærd, før du handler

Affekt smitter

Hvad sker der i mødet mellem personen og personalet – hvorfor går det nogle gange skævt?

Overvej altid mulige fysiske årsager

Senest opdateret: 15. november 2017