Til forsiden

Lær at forebygge adfærdsproblemer i hverdagen

Kursus til hjemkøb 2020: Lær, hvordan man kan analysere og reflektere over fysiske, psykiske og sociale årsager til vanskelige situationer i arbejdet med mennesker med demens. 

Oplever du og dine medarbejdere eller kolleger situa­tioner i omsorgen for personer med demens, som er svære at håndtere? Benyt muligheden for at hjemkøbe en kursusdag om forebyggelse af adfærdsproblemer, hvor invol­vering af deltagerne vægtes højt.

På kurset får deltagerne indblik i, hvordan man kan observere, analysere og reflektere over fysiske, psykiske og sociale årsager til vanskelige situationer i dagligdagen. Det giver en større forståelse for de reaktioner, man kan møde i samarbejdet med mennesker med demens, og et udgangspunkt for bedre at kunne rumme og agere hensigtsmæssige i situationen.

Som fagperson kan man få en mere positiv tilgang til de udfordringer, man møder i det daglige arbejde, hvis man går ud fra princippet om, at adfærd ofte er en måde at kommunikere på. Der vil dog altid kunne opstå situationer og udfordrende adfærd hos menne­sker med demens, som er svære at håndtere. 

Det anbefales, at deltagerne inden kursusdagen gennemgår e-learningen ABC Demens – pleje og omsorg

Målgruppe

Plejepersonale, nøglepersoner, demenskoordinatorer, demenskonsulenter og undervisere på demensområdet.

Der kan max. være 28 kursister på et hold.

Pris

En kursusdag med underviser, inkl. kursusmaterialer, koster 16.000 kr. Transport og eventuelt overnatning for underviser betales separat.

Undervisere

Uddannelseskonsulenter fra Nationalt Videnscenter for Demens.

Bestilling af kurset

Skriv til os på mail: vide@regionh.dk eller ring på telefon 3545 6922, hvis du vil vide mere eller bestille kurset.

Emner på kursusdagen

  • Forebyggelse via personcentreret omsorg
  • Den gode relation – det gode samspil
  • Adfærdsudtryk og mulige fysiske årsager til adfærdsproblemer
  • Fundamentale følelser og tilknytning
  • Forstå personens adfærd, før du handler
  • Refleksion over egne dilemmaer
Senest opdateret: 25. november 2019