Til forsiden

Hverdagsliv og livshistorier

Kursus til hjemkøb 2020: På kurset, som er over to dage, får du gode ideer til at inddrage livshistorien i borgerens hverdag som nøgle til aktiviteter og trivsel for personen med demens.

Oplever du og dine medarbejdere eller kolleger, at I har udfordringer med at indarbejde viden om borgerens livs­historie i de daglige aktiviteter?

Hvis livshistorier skal give mening, kan de ikke være af­grænsede projekter, der udføres én gang for hver borger. De skal derimod være en del af den enkeltes hverdagsliv og kan være personalets nøgle til at skabe meningsfulde aktiviteter og trivsel for personen med demens.

Kursets opbygning

Kurset, der afholdes over to dage (med splitperiode mellem), er opbygget således:

1. kursusdag får du viden om, hvordan personcentreret omsorg og livshistorier hænger sammen. Du får præsenteret forskellige metoder til at indsamle og dele viden, og hvordan du kan inddrage beboer og pårørende på en god måde. Den første temadag giver således et godt teoretisk vidensgrundlag at arbejde videre på.

Før anden kursusdag skal deltagerne udarbejde en mindre opgave med udgangspunkt i en konkret beboer. Tidsforbrug for opgaven er 3-4 timer.

2. kursusdag arbejder vi med, hvordan viden om borgerens livshistorie kan implementeres for, at der skabes et hjemligt hverdagsliv med omsorg, nærhed og meningsfulde gøremål. Dagen slutter med, at vi udarbejder forslag til konkrete handleplaner, som kan tages med tilbage, afprøves eller drøftes videre med beboere, pårørende og kolleger. 

Målgruppe

Medarbejdere i kommuner, som arbejder med borgere med demens i plejeboliger, hjemmepleje og aktivitetscentre.

Deltagerantal

Vi anbefaler max 28 deltagere pr. hold. 

Pris

Kurset koster 16.000 kr. pr dag. Prisen dækker undervisning, materialer og kursusbevis. Udgifter til transport og evt. overnatning for underviser lægges oven i kursuspris. Bestiller sørger selv for forplejning til kursister og undervisere.

Undervisere

Uddannelseskonsulenter fra Nationalt Videnscenter for Demens.

Bestilling af kurset

Skriv til os på mail: vide@regionh.dk eller ring på telefon 3545 6922, hvis du vil vide mere eller bestille kurset.

Emner på kursusdagen: 

  • Personcentreret omsorg og livshistorier
  • At arbejde med at indsamle erindringer og udarbejde livshistorier
  • En meningsfuld hverdag og livshistorier
  • At arbejde med livshistorier i praksis- en fortælling fra det ”virkelige” liv
  • Analysemodeller af psykosociale interventioner
Senest opdateret: 25. november 2019