Til forsiden

Eksempler på kurser til hjemkøb

Vi tilbyder færdige kurser om demens til hjemkøb, som kan justeres efter behov. Fx 'Lær om opsporing og diagnosticering af demens' og 'Lær at forebygge adfærdsproblemer i hverdagen'. 

Et kursus til hjemkøb varer en dag og afholdes i tidsrummet 9.00-15.30. Kurset justeres i begrænset omfang efter jeres behov. Vi foreslår, at undervisningsmetoden er skiftevis oplæg og arbejde med konkrete cases, hvor involvering af kursusdeltagere vægtes højt.

Pris

Kurser til hjemk'b koster 13.000 kr. for en kursusdag med to undervisere, inkl. kursusmaterialer. Transport og evt. hotelophold for undervisere betales separat. Underviserene er erfarne uddannelseskonsulenter fra National Videnscenter for Demens.  

Kurserne afholdes i hele Danmark. 

A) Lær om opsporing og diagnosticering af demenssygdom

Vil I gerne kvalificere indsatsen for tidlig opsporing af mennesker med symptomer på demens i jeres kommune?

Forslag til dagsprogram:

- Hjernens funktion og normal aldring
- De 10 advarselstegn
Demensbegrebet
- Sygdomme som kan forveksles med demens
- De mest almindelige demenssygdomme

FROKOST

- Hvorfor er det vigtigt med tidlig opsporing og udredning?
Udredningsprocessen
Samarbejdsaftaler og forløbsprogrammer
Vejledning og motivation af borgere og pårørende

Dette kursus til hjemkøb ruster sundhedsprofessionelle til at kunne opspore og vejlede borgere om demens. Vi underviser fx i, hvordan man opdager symptomer på demens hos borgeren i det daglige arbejde. Deltagerne lærer at skelne mellem almindelige alderstegn, andre sygdomme, der kan give kognitive problemer, og begyndende symptomer på demens. Deltagerne får desuden viden om, hvordan man vejleder borgeren og de pårørende, så de får tilbudt den rette udredning, behandling og støtte i forløbet. 

Målgruppe 

Hjemmesygeplejersker, visitatorer, forebyggelses- og sundhedskonsulenter og medarbejdere i hjemmeplejen. Der kan være max 25 deltagere på et hold.

B) Lær at forebygge adfærdsproblemer i hverdagen

Emner på kursusdagen:

-Hvilken mening giver adfærden i situationen?
-Forstå personens adfærd, før du handler.
-Hvem har problemet – personen eller personalet?
-Affekt smitter.
-Hvor går mødet mellem personen og personalet
skævt?
-Overvej altid mulige fysiske årsager.

Mennesker med demens gør det, der giver mest mening i situationen. Går man ud fra dette princip, kan man som fagperson få en mere positiv tilgang til de udfordringer, man møder i det daglige arbejde. Der vil dog altid kunne opstå situationer og udfordrende adfærd hos mennesker med demens, som er svære for personalet at løse.

På dette kursus får deltagerne indblik i, hvordan man kan analysere og reflektere over fysiske, psykiske og sociale årsager til vanskelige situationer i dagligdagen. Med udgangspunkt i dette bliver det lettere at rumme og agere i disse situationer.

Målgruppe

Plejepersonale, nøglepersoner, demenskoordinatorer, demenskonsulenter og undervisere på demensområdet. Der kan være max 25 deltagere på et hold.

Senest opdateret: 21. november 2016