Til forsiden

Temakatalog: Sammensæt selv temaer til din arbejdsplads

Her kan du se, hvilke temaer du kan tage afsæt i, hvis du ønsker at købe kurset 'Byg videre på ABC Demens - pleje og omsorg' hjem til din arbejdsplads.  

Inden kursusdagen skal deltagerene på egen hånd gennemgå e-learningskurset 'ABC Demens - pleje og omsorg'. Selve kursusdagen indledes med oplæg, film og dialog om personcentreret omsorg. Fokus er på mennesket bag demenssygdommen, hvilket også er fundamentet i ABC Demens. 

Om eftermiddagen er der fokus på to valgfrie temaer fra temakataloget herunder.

I kan også vælge to-dages kursus, hvor der arbejdes med fire temaer på dag 2.

Temakatolog 2018: 

Tema 1: Kommunikation med mennesker med demens
Uddybning af hvordan kommunikationen påvirkes og hvordan kommunikationen tilpasses.
Tema 2: Når personen pludselig reagerer anderledes
Uddybning af emnerne delir og depression. Observation, refleksion og handling ved disse tilstande.
Tema 3: Pas på dig selv – og pas på hinanden
Forebyggelse og analyse af udadreagerende adfærd. Redskaber til at passe på sig selv.
Tema 4: Observation af det hele menneske
Den særlige udfordring når borgeren ikke længere kan tage vare på egen sundhedstilstand.
Tema 5: Ernæring og det gode måltid
Særlige udfordringer ved demens. Tygge- og synkebesvær. Forståelse af måltidets betydning for samvær. 
Tema 6: Den meningsfulde hverdag
Vigtigheden af hverdagslivets gøremål hos mennesker med demens. Idéer til hverdagsaktiviteter og fysisk aktivitet.
Tema 7: Etiske dilemmaer i demensomsorgen
Omsorgspligt og omsorgssvigt. Selvbestemmelse og handlefrihed.
Tema 8: Dilemmaer i samarbejdet med pårørende
Pårørende er vigtige samarbejdspartnere. Fokus på anerkendende dialog og opfølgning.
Tema 9: Kan borgere med frontallapsdemens (FTD) rummes i samvær med andre?
Udfordringer ved FTD. Idéer til det gode samvær.
Tema 10: Adfærdsforstyrrelser – forebyggelse og handling
Forebyggende indsatser med fokus på personalets adfærd, organisering og omgivelsernes betydning.
Tema 11: De fysiske rammers betydning for mennesker med demens
Indretning af demensvenlige omgivelser – også ved indflytning i plejebolig. 
Tema 12: Opsporing og diagnosticering af demens 
​Almindelig glemsomhed eller demens? Symptomer der giver mistanke om demens.
Senest opdateret: 08. december 2017