Til forsiden

Byg videre på ABC Demens - pleje og omsorg

Kursus til hjemkøb: Mange har stort udbytte af e-learningskurset ABC Demens – pleje og omsorg, men hvorfor ikke bygge videre på den viden, man opnår gennem e-learning? Dette kursus til hjemkøb tager afsæt i ABC Demens – pleje og omsorg og er tilpasset netop jeres arbejdsplads.
Kurses_demens_blended_learning1200px.jpg

Kursusdagen indledes med oplæg, film og dialog om personcentreret omsorg. Fokus er på mennesket bag demenssygdommen, hvilket også er fundamentet i ABC Demens.

Om eftermiddagen er der fokus på to valgfrie temaer fra temakataloget. I kan også vælge to-dages kursus, hvor der arbejdes med fire temaer på dag 2.

Vælg selv fra temakataloget

På kurset får I også idéer til, hvordan ABC Demens kan bruges som inspiration til dialog og refleksion i hverdagen.

Form

Undervisningen tager udgangspunkt i metoden blended learning, hvor kursisterne inden kurset arbejder individuelt med ABC Demens – pleje og omsorg. Kursusdagen består af oplæg, og deltagerne diskuterer og løser opgaver i grupper.

Målgruppe

Plejepersonale på plejecentre, boenheder, i hjemmeplejen og på dagtilbud samt andre fagpersoner, der arbejder med mennesker med demens. Det er en forudsætning, at deltagerne har gennemgået ABC Demens – pleje og omsorg online inden kursusdagen.

Hvad siger kursisterne? 

”Det hele giver meget bedre forståelse, når man har haft e-learning inden kurset.”
 

”Det var genialt med ‘to-strenget’ undervisning. Udbyttet oversteg værdien af de enkelte elementer.”
 

”Gode øvelser fordi man taler med kollegaer og hører andre, der måske har nogle guldkorn.”

Vi anbefaler max 21 deltagere pr. hold.

Pris

En kursusdag koster ca. 13.000 kr. Prisen dækker undervisning, materialer og kursusbeviser.

Udgifter forbundet med transport og evt. overnatning for underviser lægges oven i kursusprisen.

Bestiller sørger selv for forplejning til kursister og underviser.

Senest opdateret: 08. december 2017